Organizacja pracy nauczyciela bibliotekarza

Adresaci

Bibliotekarze rozpoczynający pracę w bibliotece szkolnej

Główny cel

Uporządkowanie wiedzy zdobytej w trakcie studiów/studium; zapoznanie nauczycieli bibliotekarzy z warsztatem pracy w bibliotece szkolnej i jej specyfiką, podniesienie kompetencji bibliotekarzy szkolnych w zakresie pracy z czytelnikami zapoznanie z uwarunkowaniami prawnymi funkcjonowania bibliotek szkolnych, poznanie zasad budowania relacji biblioteka szkolna- dyrektor szkoły- rada pedagogiczna- uczniowie.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 1. Poznają warsztat pracy nauczyciela bibliotekarza z uwzględnieniem podziału zajęć na pracę pedagogiczną: metody i formy pracy z czytelnikiem oraz pracę techniczną: czyli obowiązującą aktualnie dokumentację pracy  biblioteki szkolnej , zasady  tworzenia planu pracy biblioteki szkolnej , opracowanie materiałów bibliotecznych od zamówienia po wpisanie do księgi inwentarzowej, omówieniem błędów w prowadzonej dokumentacji, skontrum i selekcja księgozbioru, podręczniki szkolne.
 2. Przeanalizują dokumenty dotyczące zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej: Statut szkoły, program wychowawczo- profilaktyczny szkoły.
 3. Zaplanują zmiany w organizacji swojej pracy zgodne z zasadami filozofii kaizen w celu podniesienia jakości pracy biblioteki szkolnej.
 4. Opracują analizę SWOT biblioteki szkolnej, na podstawie zdobytej wiedzy i wykonanej analizy SWOT napiszą własny plan pracy biblioteki szkolnej dostosowany do własnych potrzeb, umiejętności i środowiska szkoły.

Program szkolenia

Tytuł modułu/Temat

Treści

Jak zdobyć wiedzę praktyczną bez popełniania niepotrzebnych błędów, jak opanować warsztat pracy tak, aby spokojnie i pewnie wejść w rolę nauczyciela bibliotekarza, jak wystartować płynnie, szybko i bez falstartu?

Omówienie podstawowych działań nauczyciela bibliotekarza na starcie

 • Analiza zadań i roli biblioteki szkolnej
 • Jaka jest biblioteka szkolna w której zaczynam pracę/ jak jest postrzegana przez środowisko szkolne?
 • Poznaj warsztat pracy byłego bibliotekarza szkolnego
 • Analiza planów pracy biblioteki z ostatnich kilku lat oraz sprawozdań

Biblioteka szkolna w szkole czy szkoła w bibliotece?  

Otwarte drzwi do biblioteki- czyli zmieszamy granicę – nowe spojrzenie na przestrzeń i pomieszczenia w bibliotece

Dokumentacja pracy biblioteki szkolnej. Księgozbiór biblioteki szkolnej.

 • Analiza całej dokumentacji pracy biblioteki szkolnej
 • Poznanie księgozbioru biblioteki /rady
 • Piszemy plan pracy /rady

Poznajemy środowisko pracy

– szukamy sojuszników, Dyrektor szkoły

– budowanie relacji

Jak zacząć współpracę z radą pedagogiczną /weź nauczyciela za rękę
i zaprowadź do biblioteki szkolnej Szukanie sojuszników w okolicy / nauczyciel bibliotekarz z sąsiedniej ulicy/ biblioteka publiczna tuż za rogiem

Podsumowanie szkolenia

Rekapitulacja szkolenia, dyskusja, pytania