Jedyne autoryzowane przez Irenę Majchrzak warsztaty szkoleniowe:

ODIMIENNA METODA NAUKI CZYTANIA WG KONCEPCJI DR IRENY MAJCHRZAK - szkolenie starcjonarne

Adresaci: doradcy metodyczni, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, studenci kierunków pedagogicznych

Korzyści

Poznanie założeń Odimiennej Metody Nauki Czytania. Uczestnicy zostaną wyposażeni w umiejętności czytania. Nabycie wiedzy krok po kroku jak należy uczyć dzieci czytać Metodą Odimienną.

PROGRAM SZKOLENIA

1.Teoretyczne założenia i uzasadnienia Odimiennej Metody Nauki Czytania w/g dr Ireny Majchrzak
– geneza powstania metody oraz uzasadnienie warunków jakie muszą być spełnione w czasie prowadzenia nauczania.

2. Gry i ćwiczenia stanowiące logiczny ciąg zajęć poznawczych do pracy Metodą Odimienną.
– rozpoznanie napisu własnego imienia prowadzące do nauki czytania ze zrozumieniem.
– dzieci po prezentacji wizytówek z imionami nabywają poczucie własnej wartości
– dostrzegają różnice w kształcie liter
– zauważają związek – pomiędzy literą a dźwiękiem, znakiem graficznym a głoską.
– składanie imion z liter umieszczonych w kopertach
– poznawanie struktury imienia własnego dziecka
– wymiana kopert między dziećmi przez co poznają strukturę imienia własnego – innego dziecka.
– nazywanie Świata – akt nadawania nazw przedmiotom znajdującym się w otoczeniu dziecka
– dopasowywanie nazw do zabawek i przedmiotów znajdujących się w sali, następnie rozszerza się zakres dotyczący domu, roślin, zwierząt, itd.
– zastosowanie gier czytelniczych ( dopasowanie podpisu do obrazka, stosowanie poleceń napisanych na kartkach )

3. Prezentacja pomocy dydaktycznych uzupełniających ćwiczenia z nauki czytania, połączona ze szczegółowym opisem wykonania.
Praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania umiejętności czytania.
Podsumowanie i odpowiedzi na pytania nauczycielek dotyczące pracy z dziećmi.
Przekazanie pomocy dydaktycznych do powielania nagranych na płytkę CD.

Prowadzenie:
Wanda Kostrzyńska
Edukator, po wieloletniej współpracy z dr Ireną Majchrzak, jest gwarantem profesjonalnego przebiegu szkolenia, jak również zachowania idei, jaką propagowała autorka metody odimiennej.
Jest jedyną osobą w Polsce, która otrzymała od dr Ireny Majchrzak upoważnienie i pełną akceptację do prowadzenia szkoleń z zakresu metody odimiennej.

Czas trwania szkolenia:
10 godzin dydaktycznych

W koszt szkolenia wliczone są: autorskie materiały na płycie CD, które są niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli(Dz. U. z 2109r. poz. 1045)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej