Ochrona sygnalistów w placówce oświatowej

Nowe obowiązki pracodawcy 

Adresaci szkolenia

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy administracyjni szkół i placówek oświatowych

Cel szkolenia

Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej

Korzyści, uczestnicy:

 • Poznają aktualne przepisy prawne (w tym karne) dot. przedmiotu oraz w jaki sposób zastosować dyrektywę unijną w placówce oświatowej
 • Przeanalizują obowiązki dyrektora placówki w związku z ochroną sygnalistów (w tym wydanie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, obowiązek prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych)
 • Zaplanują wdrożenie kanałów sygnalizowania oraz jak współpracę z organizacjami związkowymi w tym zakresie, przygotują placówkę do wymogów nowych aktów prawnych

Program

 1. Nowe przepisy prawne regulujące zagadnienie, m.in. wskazanie i omówienie podstawy prawnej: Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, nazywanej dyrektywą o ochronie praw sygnalistów (zacznie obowiązywać 17 grudnia 2021 r.)

 1. Definicje wprowadzające pojęcie sygnalisty, szczeble zgłaszania nieprawidłowości.

 1. Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

 1. Odpowiedzialność osób uczestniczących w postępowaniu wyjaśniającym, prawa sygnalistów oraz ich odpowiedzialność za świadome dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji – ochrona prawna sygnalisty.


RODO sygnalistów w szkole

 1. Przygotowanie personelu do implementacji Dyrektywy oraz wynikających z niej praw i obowiązków.

 1. Wprowadzenie procedury zgłoszeń wewnętrznych, zgłaszania naruszeń w sektorze publicznym.

 1. Tworzenie kanałów zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów, upoważnienia pracownika obsługującego zgłoszenia.

 1. Wprowadzenie procedury zapewnienia ochrony osób, zgłaszających naruszenia prawa – tzw. sygnalistów.

 1. Tworzenie regulaminu.

 1. Obowiązki ochronne szkoły.


Po szkoleniu uczestnik otrzyma
: zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045) oraz materiały szkoleniowe.

Wymagane przy szkoleniu on-line:
– komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
– przeglądarka internetowa (preferowane Chrome, FireFox, Opera)

Przed szkoleniem otrzymacie Państwo link aktywacyjny. Po kliknięciu wyświetli się okno, należy podać imię oraz adres e-mail
Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja oraz trener.
Będzie możliwość zadawania pytań bezpośrednio na czacie w trakcie szkolenia.