OCENA PRACY NAUCZYCIELA

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Cel główny: Poznanie zasad oceny pracy nauczyciela
  • Uczestnicy poznają przepisy prawa oświatowego i procedury związane z oceną pracy
    Będą potrafili zaprezentować swoje działania na stanowisku nauczyciela

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy prawne.
2. Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela. Wzory dokumentów.
3. Zadania dyrektora w procedurze oceny pracy nauczyciela.
4. Terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela; procedura odwołania od oceny.
5. Dokumentacja potwierdzająca działania nauczyciela.
6. Karta oceny pracy.
7. Art.6 KN: Omówienie działań nauczyciela potwierdzających spełnienie wymagań we wszystkich obszarach działalności szkoły/placówki
8. Art. 42 ust.2 KN, Art. 5 PO
9. Podsumowanie: Odpowiedzi na pytania

Wykaz materiałów dla uczestnika: materiały prezentowane podczas szkolenia w formie elektronicznej (prezentacja. pptx; materiał.docx)
Autor/Autorzy: Bogdan J. Żerkowski ekspert z zakresu zarządzania oświatą, nauczyciel dyplomowany, ekspert ds. awansu zawodowego, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Liczba godzin dydaktycznych: 4 godziny

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej