Nauka kodowania i programowania w edukacji wczesnoszkolnej

Adresaci:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,
przedszkoli i inni zainteresowani

Cel szkolenia

Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli prowadzących zajęcia z kodowania w edukacji wczesnoszkolnej

Korzyści. Uczestnicy:

 • Utrwalą wiedzę w zakresie kodowania
 • Poznają zasady organizacji zajęć z wykorzystaniem narzędzi ICT
 • Przeanalizują możliwości wykorzystania robotów edukacyjnych w czasie pracy z dziećmi
 • Zaplanują innowacyjne zajęcia z zakresu kodowania w klasach I-III szkoły podstawowej

 

Treści/ wymagania szczegółowe (szczegółowy program szkolenia):

Tytuł modułu/Temat
Treści

Godziny

Metody wspierające kształtowanie umiejętności rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów

 • – najnowsze trendy w obszarach nauczania i uczenia się,
 • – wspomaganie nauczania i uczenia się narzędziami TIK,
 • – neurodydaktyka, czyli uczenie się przyjazne mózgowi,
 • – nowa rola nauczyciela w procesie kształcenia,
 • – uczenie się przez całe życie.

1

Narzędzia wspierające naukę programowania, kodowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera 
i innych urządzeń cyfrowych

 • – programowanie wizualne historyjek obrazkowych
 • – kodowanie z robotami edukacyjnymi 
 • – tworzenie prostych algorytmów
 • – korzystanie z narzędzi tj. logomocja w Python
 • – tworzenie prostych algorytmów z wykorzystaniem Baltie
 • – Code.org – kodowanie dla najmłodszych
 • – inne aplikacje wspomagające naukę kodowania

3

Wykaz materiałów dla uczestnika: – materiały prezentowane podczas szkolenia w formie elektronicznej – materiały dla uczestnika