MOTYWOWAĆ, ALE JAK?

CEL SZKOLENIA:
Poznanie elementów projektowania dydaktycznego zajęć wpływających na motywację uczniów

CELE SZCZEGÓŁOWE (PRZEWIDYWANE EFEKTY). Uczestnicy:

  1. 1. Poznają definicję motywacji i czynniki na nią wpływające.
  2. 2. Określają wpływ edukacji zdalnej na motywację uczniów i planują działania wpływające na podniesienie zaangażowania uczniów.
  3. 3. Opisują rolę nauczyciela w budowaniu motywacji uczniów.
  4. 4. Planują zajęcia uwzględniając wpływ poszczególnych etapów na zaangażowanie uczniów.
  5. 5. Określają co składa się na motywacyjną funkcję oceny.

Program

  • 1. MOTYWACJA, CZYLI CO?

– przejawy zaangażowania uczniów
– czynniki osłabiające i podnoszące motywację
– wpływ aranżacji sali lekcyjnej na motywację uczniów
– wpływ organizacji nauczania zdalnego na motywację uczniów
– planowanie zajęć uwzględniając czynniki wpływające na motywację uczniów

  • 2. OCENIANIE WSPIERAJĄCE: 

– motywacyjna funkcja oceny
– informacja zwrotna budująca prawidłową samoocenę ucznia 

PO SZKOLENIU UCZESTNIK OTRZYMA:
zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045) oraz materiały szkoleniowe, które będą wysłane mailowo.

Zgłoszenie na szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej