MODELE UDZIELANIA POMOCY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Adresaci

Nauczyciele szkół, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele wspomagający, asystenci, psycholodzy, pedagodzy i inni zainteresowani

Cel szkolenia

Poznanie zasad organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej na podstawie zapisów prawa oświatowego

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA, UCZESTNICY:

  • poznaje cztery modele udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole na podstawie przepisów prawa
  • analizuje możliwe rozwiązania udzielania wsparcia zgodnie z prawem we własnej placówce
  • poznaje wymogi dotyczące dokumentowania udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w poszczególnych modelach
  • analizuje role wychowawcy w poszczególnych modelach udzielanego wsparcia
  •  

Program szkolenia

1. Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

– modele udzielania pomocy pp opisane w prawie oświatowym

– różnice między poszczególnymi modelami

– sposób organizacji poszczególnych modeli udzielanego wsparcia

2. Dokumentowanie udzielanego wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

– dokumentacja prowadzona przez wychowawcę

– dokumentacja zespołu ds. pomocy pp

– dokumenty przydatne w procesie udzielania wsparcia

Wymagania dla uczestników szkolenia online:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera)

Przed szkoleniem:

  • Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail
  • Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.


Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:

Materiały w wersji elektronicznej, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2109r. poz. 1045)

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Formularz zgłoszenia