Modele Pomocy psychologiczno-pedagogicznej

uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży

Adresaci

Nauczyciele szkół, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele wspomagający, asystenci, psycholodzy, pedagodzy i inni zainteresowani

Cel szkolenia

Poznanie zasad organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej na podstawie zapisów prawa oświatowego

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA, UCZESTNIK:

  • poznaje cztery modele udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole na podstawie przepisów prawa,
  • analizuje możliwe rozwiązania udzielania wsparcia zgodnie z prawem we własnej placówce,
  • poznaje wymogi dotyczące dokumentowania udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
    w poszczególnych modelach,
  • analizuje role wychowawcy w poszczególnych modelach udzielanego wsparcia.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

– modele udzielania pomocy pp opisane w prawie oświatowym,

– różnice między poszczególnymi modelami,

– sposób organizacji poszczególnych modeli udzielanego wsparcia.

2. Dokumentowanie udzielanego wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

– dokumentacja prowadzona przez wychowawcę,

– dokumentacja zespołu ds. pomocy pp,

– dokumenty przydatne w procesie udzielania wsparcia.

Wymagania dla uczestników szkolenia online:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera).

Przed szkoleniem:

  • Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail
  • Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.


Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:

Materiały w wersji elektronicznej, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2109r. poz. 1045).

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!