Recepta na wyciszanie grupy

Adresaci

nauczyciele przeszkoli, nauczyciele wspomagający, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Główny cel

Poznanie sposobów na wyciszanie grupy z uwzględnieniem mechanizmów związanych z regulacją.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • Poznają definicje procesów regulacji i samoregulacji.
 • Poznają wybrane czynniki pobudzające oraz hamujące.
 • Poznają strefy regulacji wg teorii poliwagalnej Stephen’a Porges’a.
 • Poznają metodę Self – Reg.
 • Przeanalizują sposoby zastosowania metody Self – Reg w pracy dydaktycznej.
 • Poznają wybrane czynniki wpływające na efektywność procesów edukacyjnych.
 • Poznają różne rodzaje aktywności mające na celu wyciszenie grupy.
 • Zastosują wybraną metodę w praktyce.

Program

Tytuł modułu/Temat

Treści

Regulacja i samoregulacja

– Czym jest regulacja i jak przebiega ten proces.

– Czym jest samoregulacja – opis procesu.

– Czynniki pobudzające oraz hamujące i ich wpływ na codzienną pracę z dziećmi.

Strefy regulacji

– Opis stref regulacji opracowanych wg koncepcji Stephen’a Porges’a.

– Sposób zastosowania hierarchicznego modelu w rozumieniu przebiegu procesu regulacji u dzieci i dorosłych.

Metoda Self – Reg

– Na czym polega metoda Self – Reg i jak można zastosować ją w praktyce edukacyjnej (w pracy z grupą oraz pracy indywidualnej).

– Pomaganie dzieciom w czerpaniu przyjemności ze stosowania technik mindfulness (uważności) i ich opanowywaniu.

Czy nauka może być przyjemna?

– Wybrane czynniki wpływające na efektywność procesów edukacyjnych.

Aktywności wyciszające w grupie

– Praktyczne zastosowanie różnych aktywności w pracy z grupą np. sensorycznych, ruchowych, oddechowych.

– Wybrane pozycje z literatury dla dzieci wspierające wyciszanie.

Formy/metody i techniki pracy: webinarium

Zalecana literatura/wykaz przydatnych materiałów/ stron internetowych:

 • S. Shanker, T.BarkerSELF-REG Jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się stresowi i żyć pełnią możliwości, wyd. Mamania, 2016

 • M.Broda, Jesteś kimś wyjątkowym. Relaksacje dla (nieco) starszych dzieci, wyd. Mamania, 2021

 • M.Broda, Jesteś kimś wyjątkowym, wyd. Mamania, 2020

 • S. Satel, S. O. Lilienfeld, Pranie mózgu. Uwodzicielska moc (bezmyślnych) neuronauk, wyd. CiS, 2017

 • M. Żylińska, Neurodydaktyka czyli nauczanie i uczenie śię przyjazne mózgowi, Wydawnictwo i Ośrodek Innowacji Edukacyjnych Wyspa, 2013

 • J. Juul, Twoje kompetentne dziecko. Dlaczego powinniśmy traktować dzieci poważniej?, Wydawnictwo Mind, 2012

 • M. Spitzer, Jak uczy się mózg, wyd. PWN, 2021