Metody coachingowe w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych w szkole/przedszkolu

 Jak prowadzić trudne rozmowy z rodzicami, uczniami i w gronie pedagogicznym

Program

Rzeczywistość, szczególnie obecna, generuje szereg sytuacji kryzysowych. Doświadczasz tego w relacjach z rodzicami, dziećmi i  współpracownikami. Co wtedy robisz? Zazwyczaj nie poddajesz się! Podejmujesz dialog i starasz się o przełom. Kłopot w tym, że często Twoje próby konstruktywnej rozmowy zawodzą. Masz poczucie braku efektów i zderzania się z przysłowiową ścianą. Jeśli ten opis choć w jakiejś części dotyczy Ciebie, zapraszamy, żebyś sięgnął po model rozmowy nakierowany na rozwiązaniaDzięki temu narzędziu poradzisz sobie z kryzysem, uzyskasz przełom w komunikacji i zobaczysz konkretne efekty tego przełomu w rzeczywistości zawodowej.

 

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad dotyczących złożoności procesu komunikacji interpersonalnej i wypracowanie rozwiązań dla typowych sytuacji trudnych, z którymi zmagają się nauczyciele w kontaktach z rodzicami, wychowankami i współpracownikami. Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy i będzie koncentrowało się na wdrożeniu przedstawianych treści w praktykę zawodową uczestników. Kanwą teoretyczną szkolenia będą coachingowe narzędzi komunikacyjne umożliwiające nieinwazyjną, partnerską komunikację. Podczas szkolenia zostaną zrealizowane następujące zagadnienia stanowiące klucz zarówno w komunikacji stacjonarnej, jak i w kontakcie on-line:

 • – Model rozmowy nakierowanej na rozwiązania – unikalne czteroetapowe narzędzie, dzięki któremu rozmówcy znajdą szereg pomysłów na wyjście z trudnych sytuacji kryzysowych i konfliktowych, z którymi spotykają się w codziennej pracy
 • – Skuteczne pytania – cechy kreatywnych pytań, błędy w pytaniach i sposoby, jak ich unikać; schemat IRA: pytania identyfikujące, rozwijające, angażujące.
 • – Aktywne słuchanie – truizm czy klucz do zrozumienia motywów i potrzeb trudnego rozmówcy? Metody efektywnego słuchania jako droga do zrozumienie klienta; kluczowe poziomy słuchania (fakty, emocje, opinie, przekonania).
 • – Parafraza jako narzędzie diagnozy i komunikacji.
 • – Sposoby wspierania rozmówcy wiedzą i doświadczeniem oraz postawą i zaangażowaniem.
 • – Zdania warunkowe. 
 • – Zwroty łagodzące, komunikacja nieinwazyjna. 
 • – Identyfikacja zwrotów inwazyjnych (budzących agresję i niechęć).
 • – Kształtowanie nawyku posługiwania się zwrotami miękkimi podczas trudnej rozmowy.
 • – Empatia – zdolność do wejścia w położenie rozmówcy i wyrażenie tego podczas rozmowy.
 • – Postawa asertywna w komunikacji. Asertywność, a zachowania alternatywne (pasywność, agresja). 

Formularz zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej