EDUKACJA MATEMATYCZNA NAJMŁODSZYCH

Adresaci

Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i inni zainteresowani

Cele szkolenia

1. poszerzenie wiadomości z zakresu rozwoju umiejętności matematycznych dzieci,
2. rozwijanie umiejętności z zakresu pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,
3. rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce,
4. wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Program szkolenia

Część I
Podstawy teoretyczne wraz z odniesieniami praktycznymi
1. O matematyce we współczesnej edukacji. 
2. Teorie konstruktywistyczne w dydaktyce matematyki
3. Edukacja matematyczna w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
4. Język matematyki – nowy język

Część II 
1. Rozwój umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym – praktyczne ćwiczenia
2. Kostki, domino, klocki, karty, guziki – nieoczywiste narzędzia w praktyce
3. Zamiast zwykłych kart pracy
4. Kodowanie i dekodowanie
5. Klocki lego w edukacji matematycznej

Formy/metody i techniki pracy: wykład, dyskusja na czacie, propozycje praktycznych ćwiczeń 

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu. 

Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”. W tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia. 

W koszt szkolenia wliczone są

materiały, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2109r. poz. 1045)

Formularz zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej