Dobra Komunikacja z dzieckiem/uczniem z Ukrainy

Adresaci

Dyrektorzy, nauczyciele, kadra przeszkoli, szkół i placówek

Główne cele

Pogłębienie kompetencji międzykulturowych i emocjonalnych uczestnika w celu wdrożenia świadomej pracy z dziećmi/uczniami przybyłymi z Ukrainy.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • pozyskanie wiedzy i umiejętności umożliwiających świadomą pracę z dziećmi/uczniami z Ukrainy
 • poznanie narzędzi i metod umożliwiających komunikację międzykulturową nawet bez znajomości języka ukraińskiego i rosyjskiego
 • poznanie narzędzi i metod ułatwiających wsparcie emocjonalne dzieci/uczniów w kryzysie
 • przetestowanie konkretnych rozwiązań już w trakcie webinaru

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Polsko-ukraińskie różnice kulturowe w praktyce
  • Dystans do władzy w warunkach szkolnych i przedszkolnych
  • Kultura kolektywna w obliczu rozłąk rodzinnych i wojny
  • Podstawy motywacji w procesie poznawania dzieci
  • Spotkanie na granicy pragmatyczności i normatywności — różnice w postrzeganiu zasad
 3. Jak zacząć rozmowę?
  • Gry i narzędzia wizualne do komunikacji międzykulturowej
  • Aplikacje ułatwiające nawiązywanie relacji ponad barierami językowymi
 4. Sesja Q&A
Brak wolnych miejsc, grupa zamknięta