Depresja u dzieci i młodzieży - symptomy i sposoby interwencji

Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy świetlic, rady pedagogiczne.

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na depresję może cierpieć nawet 0,3% dzieci w wieku przedszkolnym, 2% dzieci w młodszych klasach szkoły podstawowej i 4–8% nastolatków. Depresja u młodych ludzi wiąże się z dokonywaniem samookaleczeń. Z relacji młodych ludzi na temat ich stanu psychicznego podczas okaleczania się wiemy, że najczęściej w zachowaniu tym widzą oni sposób na obniżenie poziomu odczuwanego napięcia i poprawę samopoczucia. Nastolatki szukają ulgi od trudnego do zniesienia smutku, cierpienia, złości, frustracji, osamotnienia i poczucia bezradności. Najcięższą konsekwencją depresji jest oczywiście samobójstwo, które każdego roku popełnia 800 000 osób.

Cel główny: Wsparcie uczniów w sytuacji kryzysu psychicznego.

Uczestnicy:

1) Otrzymają wiedzę na temat depresji, myśli samobójczych i samookaleczeń.

2) Będą wiedzieli w jaki sposób pomóc uczniom znajdującym się w kryzysie psychicznym.

Program

  1. 1. Depresja – czym jest depresja

 Objawy depresji
Jak odróżnić depresję od stanu przygnębienia
Jak się leczy depresję 
Czego nie robić wobec osób z depresją
Jak wspomóc osoby z depresją.

  1. 2. Myśli samobójcze – przyczyny myśli samobójczych

Co robić w przypadku myśli samobójczych (jak mogą pomóc rówieśnicy, jak mogą pomóc rodzice, jak mogą pomóc nauczyciele)

  1. 3. Samookaleczenia – skąd się biorą 

Jak reagować, gdy dowiemy się, że uczeń/uczennica dokonuje samookaleczeń

  1. 4. Wykaz materiałów dla uczestnika:
    – materiały prezentowane podczas szkolenia w formie elektronicznej prezentacja ze szkolenia.

Wykładowca – psycholog, edukator i coach, pracował osiem lat jako psycholog w gimnazjum w Krakowie. Od 2005 roku współpracuje z NODN „Sophia” prowadząc szkolenia dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół i wizytatorów ds. ewaluacji. Pracuje z dorosłymi, nastolatkami i dziećmi. 
W swojej pracy łączy wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz coachingu przenosząc rozwiązania ze świata edukacji do biznesu i z biznesu do edukacji. Prowadząc szkolenia oraz coaching kieruje się duchem porozumienia bez przemocy (ang. NVC – Nonviolent Communication) oraz ekologią człowieka polegającą na możliwie najpełniejszym korzystaniu z ludzkiego potencjału. Autor dwóch książek na temat ADHD, kilku rozdziałów w publikacjach naukowych oraz wielu artykułów poświęconych edukacji i rozwojowi człowieka. Współtwórca i trener rekomendowanego programu profilaktyki selektywnej „Program Nauki Zachowania” oraz współautor programu profilaktyki uniwersalnej dla szkół ponadpodstawowych „prOjektLustrO”.

Szkolenia online prowadzone są na żywo. W trakcie można zadawać pytania na czacie.


Czas szkolenia: 3 h zegarowe

Uczestnik po szkoleniu otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045) oraz materiały szkoleniowe.

Jak wziąć udział w szkoleniu?

Nie trzeba niczego instalować! Aby dołączyć do pokoju szkoleniowego należy kliknąć w link, który zostanie przesłany mailowo na 1dzień przed szkoleniem i wpisać się na listę obecności..

Kilkanaście minut przed rozpoczęciem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy” i w  tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Formularz zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej