Depresja u dzieci i młodzieży
- symptomy i sposoby interwencji

Adresaci

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy
i psycholodzy szkolni, wychowawcy świetlic.

Główny cel

 1. Wsparcie uczniów w sytuacji kryzysu psychicznego.

Korzyści ze szkolenia. Uczestnicy uzyskają:

– otrzymają wiedzę na temat depresji, myśli samobójczych i samookaleczeń,

– będą wiedzieli w jaki sposób pomóc uczniom znajdującym się w kryzysie psychicznym.

 •  

Program

1. Depresja – czym jest depresja

– objawy depresji,

– jak odróżnić depresję od stanu przygnębienia,

– jak się leczy depresję,

– czego nie robić wobec osób z depresją,

 • – jak wspomóc osoby z depresją.

  2. Myśli samobójcze – przyczyny myśli samobójczych.
  – co robić w przypadku myśli samobójczych (jak mogą pomóc rówieśnicy, jak mogą pomóc rodzice, jak mogą pomóc nauczyciele).

  3. Samookaleczenia – skąd się biorą.
  – jak reagować, gdy dowiemy się, że uczeń/uczennica dokonuje samookaleczeń.

  Wykładowca psycholog, edukator i coach, pracował osiem lat jako psycholog w gimnazjum w Krakowie. Pracuje z dorosłymi, nastolatkami i dziećmi.

W swojej pracy łączy wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz coachingu przenosząc rozwiązania ze świata edukacji do biznesu i z biznesu do edukacji. Prowadząc szkolenia oraz coaching kieruje się duchem porozumienia bez przemocy (ang. NVC – Nonviolent Communication) oraz ekologią człowieka polegającą na możliwie najpełniejszym korzystaniu z ludzkiego potencjału. Autor dwóch książek na temat ADHD, kilku rozdziałów w publikacjach naukowych oraz wielu artykułów poświęconych edukacji i rozwojowi człowieka. Współtwórca i trener rekomendowanego programu profilaktyki selektywnej „Program Nauki Zachowania” oraz współautor programu profilaktyki uniwersalnej dla szkół ponadpodstawowych „prOjektLustrO”.