ASD praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Adresaci

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotów, specjaliści.

Główny cel

Zwiększenie wiedzy na temat spektrum autyzmu oraz zwiększenie umiejętności dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dzieci.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

  • Poznają trudności w funkcjonowaniu dziecka w spektrum autyzmu
  • Poznają sposoby dostosowywania wymagań edukacyjnych do obserwowanych trudności i do potrzeb dzieci
  • Zaplanują narzędzia do wspomagania dzieci w spektrum autyzmu w odniesieniu do obszarów funkcjonowania

Program szkolenia

1. Obszary wymagające wsparcia w funkcjonowaniu dziecka w spektrum autyzmu (w tym z ZA)
– komunikacja
– relacje
– zachowanie
– strategie wsparcia w obszarze komunikacji i relacji, edukacji i zachowania


2. Zasady pracy z uczniem spektrum (w tym z Zespołem Aspergera)
– modelowanie
– jednoznaczne polecenia
– rola instrukcji
– pochwały i praca na pozytywnych motywacjach
– dostosowywanie wymagań edukacyjnych, form i treści