AKTYWNE SŁUCHANIE MUZYKI
W KONCEPCJI BATII STRAUSS

Adresaci: nauczyciele przedszkoli,
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

(możliwość zamówienia szkolenia dla Rady Pedagogicznej
w dogodnym dla Państwa terminie)

Cel szkolenia

Poznanie założeń oraz etapów metody aktywnego słuchania muzyki wg. BATII STRAUSS

Korzyści. Uczestnicy po szkoleniu:

Poznają etapy pracy z utworem muzyki klasycznej w koncepcji B.Strauss
Wysłuchają wybrane utwory F. Chopina, W.A. Mozarta, F.Hengla, Galwaya, Straussa
Poznają sposoby fabularyzowania i melorecytacji wybranych utworów muzyki klasycznej
Wygrają rytm muzyki klasycznej na instrumentach perkusyjnych
Ruchem przedstawią fabułę utworu w formie zabawy tanecznej, inscenizowanej, ruchowo-rytmicznej

Program

Wprowadzenie do tematu
1. Aktywne słuchanie muzyki czyli jak bawić się muzyką poważną.
2. Walory terapeutyczne, wychowawcze, dydaktyczne i estetyczne muzyki klasycznej
3. Etapy pracy z utworem wg. B. Strauss

Fabularyzowanie i prosta zabawa rytmiczno-ruchowa.

1. Zabawa ruchowa lub taniec.
2. Instrumentacja utworu
3. Połączenie instrumentacji z poznanym ruchem.
4. Rozmowa o muzyce.

UTWORY:

Suita orkiestrowa „Muzyka na wodzie”  „Georg Friedrich Händel),Le Basqe – J.Galwaya Pizzicato-Leo Delibes’a

Polka tritsch-tratsch – Johann Strauss Bułeczka z masłem- W.A. Mozarta Kontredans- F. Chopina Preludium A dur op.28nr7- F.Chopina

Muzykalne rzędy- Lorenz Ortofoniczna orkiestra Improwizacja na dzwonkach Walczyk na pożegnanie

FORMA PRACY:

słuchanie muzyki, rytmiczna gra z wykorzystywaniem ruchu ciała i prostych przedmiotów pod ręką, zabawy ruchowo-rytmiczne, improwizacje ruchowe i rytmiczne

PROWADZENIE:
nauczyciel dyplomowany, II stopień specjalizacji zawodowej, doradca metodyczny wychowania przedszkolnego, ekspert komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli, trener programu „Klucz do uczenia się” oraz „Gimnastyki Paluszkowej” G.Dolya. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej – kierunek wychowanie przedszkolne, podyplomowych studiów pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej, oligofrenopedagogiki, podyplomowych studiów w zakresie zarządzania i marketingu w oświacie. Wykładowca na kursach kwalifikacyjnych Terapii Pedagogicznej, Arteterapii, studiach podyplomowych i dziennych oraz licznych formach doskonalących dla nauczycieli. Autorka licznych materiałów metodycznych dla nauczycieli uwzględniających rozwój wielorakich inteligencji małego dziecka w oparciu o efektywnie dobrane metody pracy. Prowadzi autorskie warsztaty z zakresu zabaw twórczych inspirowanych ruchem, muzyką, wierszem i obrazem, a także warsztaty z zakresu metodyki wychowania przedszkolnego zwłaszcza zajęć umuzykalniających w przedszkolu a także warsztaty z zakresu przygotowania dzieci do nauki liczenia, pisania i czytania.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują: materiały szkoleniowe, muzykę do pracy z dziećmi oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg wzoru MEN(przesłane drogą mailową)

Formularz zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej