Metody coachingowe w oświacie

Data: 15 IX 2020 r.

Lokalizacja: WARSZAWA

Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i inni zainteresowani

Cena:  350,00 zł.