Mediacje oświatowe i rówieśnicze

Adresaci

dyrektorzy szkół, przedszkoli, nauczyciele i pracownicy oświaty

Główny cel

zapoznanie uczestników szkolenia z problematyką mediacji oświatowej i rówieśniczej oraz możliwości zastosowania jej w sytuacjach konfliktowych.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • Zapoznają się z psychologicznym aspektem konfliktu oraz mechanizmach i skutkach nierozwiązanych konfliktów.
 • Poznają sposoby konstruktywnej komunikacji i asertywności wśród uczniów i nauczycieli.
 • Zwrócą uwagę na problematykę sporów w środowisku oświatowym i będą dążyli do skutecznego ich wyeliminowania za pomocą mediacji.
 • Zapoznają się z przepisami prawnymi dotyczącymi mediacji w tym oświatowych i rówieśniczych.
 • Poznają zasady i organizację mediacji.
 • Poznają różnice między mediacjami oświatowymi, a rówieśniczymi.
 • Zapoznają się z praktycznymi umiejętnościami w zakresie prowadzenia mediacji.
 • Zapoznają się z etapami prowadzenia mediacji oraz potrzebie udziału w niej rodziców/opiekunów.
 • Poznają skuteczność wdrożenia mediacji do placówki oświatowej.

Program szkolenia

 1. Przedstawienie podstawowej wiedzy psychologicznej na temat mechanizmów powstawania i rozwiązywania konfliktów
  • Czym jest konflikt?
  • Mechanizmy powstawania i skutki nierozwiązanych konfliktów (psychiczne i społeczne).
  • Konstruktywna komunikacja w szkole – wśród uczniów i nauczycieli.
  • Asertywność w komunikacji, stawianie granic.
  • Spory w środowisku oświatowym.
 2. Prawne aspekty mediacji
  •  Przepisy prawne regulujące aspekty mediacji.
  •  Zasady mediacji.
  •  Mediacje oświatowe, a mediacje rówieśnicze.
 3. Kompetencje i umiejętności mediatora
  •  Rola mediatora i jej specyfika w zakresie prowadzenia mediacji oświatowych i rówieśniczych.
  •  Prawa i obowiązki mediatora.
 4. Metodyka prowadzenia mediacji oświatowych i rówieśniczych
  •  Przepisy prawne regulujące aspekty mediacji.
  •  Organizacja i prowadzenie mediacji.
 5. Praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji
  •  Etapy mediacji w konfliktach rówieśniczych, oświatowych i nieletniego sprawcy czynu karalnego.
  •  Udział i rola rodziców/opiekunów w mediacji
  •  Współpraca mediatora z rodzicami/opiekunami ucznia.
 6. Skuteczne wdrożenie mediacji do placówki oświatowej
  •  Szkolny Klub Mediacji.
  •  Promocja i edukacja w zakresie mediacji oświatowych (szkolnych) i rówieśniczych.
  •  Obszary zastosowania mediacji.
  •  Opiekun mediatorów rówieśniczych – organizacja pracy, współpraca z uczniami.
  •  Procedury szkolne przy wdrażaniu mediacji rówieśniczych.
 7. Dokumentowanie czynności w mediacjach oświatowych i rówieśniczych
  •  Niezbędna dokumentacja przy przygotowaniu i prowadzeniu mediacji oświatowych (szkolnych) i rówieśniczych.