Laboratoria przyszłości - jak planować i realizować zajęcia zgodnie z wymogami projektu i kierunkiem polityki oświatowej

Adresaci

nauczyciele, dyrektorzy

Główny cel

Prezentacja możliwości realizacji zajęć z wykorzystaniem pomocy laboratoriów przyszłości.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

  • Poznają założenia projektowe związane z wykorzystaniem pomocy laboratoriów przyszłości
  • Analizują możliwości wykorzystania pomocy w czasie prowadzonych zajęć
  • Poznają założenia zintegrowanej strategii umiejętności w zakresie umiejętności podstawowych i przekrojowych
  • Określają możliwości kształtowania umiejętności podstawowych i przekrojowych z wykorzystaniem pomocy laboratorium przyszłości
  • Planują zakres i sposoby współpracy sprzyjające wykorzystaniu pomocy laboratoriów w swojej pracy

Podczas szkolenie zostanie przedstawiona analiza możliwości wykorzystania pomocy laboratoriów w czasie realizacji kierunku polityki oświatowej: Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”

Program szkolenia

1. Założenia projektu laboratoria przyszłości
– Wymagania dotyczące wykorzystania pomocy.
– Dokumentowanie podejmowanych działań.

2. Projektowanie dydaktyczne zajęć
Zasady projektowanie z wykorzystaniem pomocy laboratoriów oraz uwzględniając umiejętności podstawowe i przekrojowe.

3. Zintegrowana strategia umiejętności
Umiejętności podstawowe i przekrojowe – opis umiejętności.