Edukacja matematyczna najmłodszych

Data: 20-21 XI 2020 r.

Lokalizacja: WARSZAWA

Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkoli, pedagodzy, psycholodzy i inni zainteresowani

Cena: 590,00 zł