Konstruowanie gier nie tylko matematycznych

Data: 11 I 2020

Lokalizacja: WARSZAWA

Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkoli, pedagodzy, psycholodzy i inni zainteresowani

Cena: 340,00 zł/netto (w przypadku finansowania ze środków publicznych stawka VAT wynosi 0 zł)

Program szkolenia