KONFERENCJA
Organizacja Pracy w Zróżnicowanym Zespole
– małe i duże sukcesy dzieci/uczniów

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele wspomagający, asystenci, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i inni zainteresowani

Cele

I. Poznanie nowych kierunków w organizacji edukacji włączającej.
II. Rozwijanie umiejętności związanych z organizacją i ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
III. Doskonalenie praktycznych rozwiązań wspierających uczniów ze spektrum autyzmu.

Korzyści z konferencji, uczestnik:

  • analizuje możliwości wsparcia uczniów w zróżnicowanym zespole wykorzystując założenia indywidualnego wsparcia w edukacji,
  • poznaje możliwości wsparcia uczniów poprzez indywidualizacje oraz uniwersalne narzędzia wsparcia,
  • dokonuje refleksji umożliwiającej doskonalenie planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • poznaje praktyczne rozwiązania wspierające rozwój dziecka ze spektrum autyzmu w zróżnicowanym zespole,
  • dzieli się wiedzą i doświadczeniem promując dobre praktyki.

Program szkolenia

Rozpoczęcie/wstęp – 15:00-15:15

I MODUŁ Nowa odsłona edukacji włączającej
15:15-16:45
1. Filozofia nowego spojrzenia na edukację włączającą
2. Od uniwersalnego wsparcia do indywidualizacji.
3. Współpraca ważnym filarem edukacji włączającej.

II MODUŁ Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
16:45-18:15
1. Formy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
– podstawa prawna, dokumentacja (w tym WOPFU i IPET)
2. Szkolna/ Przedszkolna Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
– przykłady zadań i aktywności realizujących zalecenia orzeczeń i opinii
– obieg dokumentów w placówce

III MODUŁ Praca z dziećmi/młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
18:15-19:45
1. Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w szkole
– bezpieczna przestrzeń (wyciszenie)
– jasne zasady i struktura (możliwość kontroli)
– dostosowanie funkcjonowania na lekcji (słuchawki na przebodźcowanie, dostosowanie tempa i formy notowania)
– praca z zespołem (inny nie znaczy, że gorszy; zadbanie o potrzeby grupy-komunikacja).
– dostosowanie w IPET czasu pracy z grupą i indywidualnie.

Zakończenie 19:45-20:00

W koszt wliczone są: konferencja,  materiały/ prezentacja, zaświadczenie, rabat 10% na dowolne szkolenie
(do wykorzystania do końca grudnia 2022r.)