Kompleksowy kurs dla kierowników wycieczek szkolnych

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele pełniący funkcję kierownika wycieczki lub opiekuna we wszystkich typach szkół i przedszkoli.

Korzyści ze szkolenia. Uczestnicy:

1. Przypomnienie przepisów prawa oświatowego związanych z pełnieniem funkcji kierownika wycieczki i opiekuna.

2. Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w czasie wyjść i wycieczek.

3. Szczegółowe omówienie odpowiedzialności kierownika wycieczki i opiekunów za bezpieczeństwo uczniów/wychowanków.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne.

2. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

3. Obowiązki opiekunów i ich liczba.

4. Obowiązki kierownika wycieczki.

5. Zasady bezpieczeństwa na różnych formach wycieczek (podróż autokarem, wycieczka piesza, wycieczka turystyki kwalifikowanej, wycieczka rowerowa).

6. Odpowiedzialność porządkowa.

7. Odpowiedzialność dyscyplinarna.

8. Odpowiedzialność karna.

9. Podsumowanie – odpowiedzi na pytania.