Szkolenia dla Instytucji - Oferta

Centrum doskonalenia STIMULUS projektuje szkolenia, których rzeczywiście potrzebujesz. Organizujemy szkolenia otwarte i na zamówienie. Twoje oczekiwania i nasze zaangażowanie w ich poznanie, zrozumienie oraz kompleksowe podejście do danego zagadnienia wyznaczają kierunek naszych działań. Koncentrujemy się na tym, aby szkolenie było maksymalnie praktyczne, inspirujące i wzmacniające efektywność Zespołów Firm i Instytucji w oparciu o realia otoczenia zawodowego.

UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

Zdobycie umiejętności zarządzania samym sobą i planowania czasu pracy

ZAMÓW >

Doskonalenie umiejętności precyzyjnego określania priorytetów i planowania codziennej pracy

ZAMÓW >

Nabycie umiejętności świadomego budowania wizerunku, zdobycie umiejętności mowy ciała, autoprezentacja, kreowanie wizerunku poprzez strój ZAMÓW >
Jak radzić sobie ze stresem, techniki, przyczyny, kontrolowanie własnych emocji, wzmacnianie odporności psychicznej i pewności siebie ZAMÓW >
Wspieranie rozwoju umiejętności kierowniczych w okresie ciągłego wzrostu konkurencyjności na rynku ZAMÓW >

Praktyczne, intensywne szkolenia w małych grupach. Doskonalenie umiejętności wystąpień

ZAMÓW >

Rozwijanie w sobie indywidualnej odporności na stres wyzwalający wypalenie zawodowe

ZAMÓW >

Myślenie strategiczne to sztuka podejmowania dobrych decyzji w skomplikowanej sytuacji. Szkolenie daje narzędzia pomagające sprostać dynamice zmian ZAMÓW >

ZARZĄDZANIE

Dla menedżerów wszystkich poziomów zarządzania, którzy chcą: budować swój indywidualny styl zarządzania w oparciu o predyspozycje pracowników, rozwijać swój potencjał, zarządzać bardziej świadomie i odpowiedzialnie ZAMÓW >
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności do skutecznego budowania zespołu i współpracy – rozwijania potencjału grupy ZAMÓW >
Myślenie strategiczne to sztuka podejmowania dobrych decyzji w skomplikowanej sytuacji. Szkolenie daje narzędzia pomagające sprostać dynamice zmian ZAMÓW >
Zrozumienie procesu zmian w organizacji, nabycie umiejętności spojrzenia z różnych punktów widzenia na proces zmian, postrzegania sytuacji. Poprowadzenie zespołu przez proces zmian ZAMÓW >
Praktyczne wskazówki i wiedza, dotycząca skutecznego i trwałego motywowania pracowników. Co demotywuje, kiedy kary i nagrody nie działają? ZAMÓW >

HR/ KADRY

Uczy jak wzmacniać zaangażowanie, prowadzić ludzi przez zmianę na lepsze. Prowadzi do budowania swojego sukcesu przez rozwój kompetencji pracowników. Uczy jak wzmacniać zaangażowanie, prowadzić ludzi przez zmianę na lepsze. Prowadzi do budowania swojego sukcesu przez rozwój kompetencji pracowników ZAMÓW >
Szkolenie obejmuje całokształt praktycznej i teoretycznej wiedzy potrzebnej do przygotowania i wdrożenia SOOP wraz z przygotowaniem narzędzia oceny i zaprojektowaniem systemu udzielania informacji zwrotnej oraz planu rozwoju ZAMÓW >
Analiza stanowiska pracy, badanie rozwoju pracowników, określenie kompetencji niezbędnych na stanowisku ZAMÓW >

Jak formułować przyczyny zwolnienia, argumentować swoją decyzję i prowadzić rozmowę zwalniającą. Przedstawienie uczestnikom szkolenia pełnej ścieżki zatrudnienia pracownika w firmie: od momentu pojawienia się zapotrzebowania na zatrudnienie do momentu odejścia z organizacji

ZAMÓW >

KOMUNIKACJA

Zapoznanie się z wiedzą z zakresu identyfikacji kanałów komunikacji odbiorcy oraz techniki budowania relacji międzyludzkich. Szkolenie ma na celu również wypracowanie przez uczestników indywidualnych sposobów na reakcje oraz „zachowanie w konflikcie zespołowym”

ZAMÓW >

Poznanie umiejętność opracowywania strategii negocjacyjnej, mediacyjnej w zależności od sytuacji oraz obrona przed manipulacjami, poznanie technik negocjacyjnych ZAMÓW >
Czy można w firmie mówić o mobbingu? Przyczyny, konsekwencje. Jak możemy się bronić przed terrorem psychicznym ZAMÓW >
Szef doskonały, czyli jak budować swój wizerunek, kształtować relacje międzyludzkie i nimi zarządzać ZAMÓW >

Wskazanie narzędzi i zasad budowania skutecznie działającego, współpracującego zespołu. Poznanie technik i zasad skutecznej komunikacji w zespole

ZAMÓW >

RACHUNKOWOŚĆ/FINANSE

Uczestnicy szkolenia poznają aktualny Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji. Istotną częścią składową szkolenia będzie omówienie zjawisk korupcyjnych w instytucjach publicznych ZAMÓW >
Uczestnicy dowiedzą się wszystkiego na temat delegowania pracowników zarówno w kraju, jak za granicą. Praktyczne korzystać z przepisów prawnych regulujących podróże służbowe oraz prawidłowo ewidencjonować i rozliczać delegacje ZAMÓW >
Bieżące zmiany w podatkach ZAMÓW >

Zwrócenie szczególnej uwagi na przepisy podatkowe dotyczące VAT i podatku dochodowego, uregulowania wewnętrzne w organizacji, a także praktyczne kwestie związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych

ZAMÓW >

Celem szkolenia jest przedstawienie regulacji prawnych w ujęciu praktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach, co umożliwi uczestnikom szkolenia przygotowanie się do zmian ZAMÓW >
Przygotowanie wniosków dotacyjnych. Jak napisać wniosek o dofinansowanie praktyczne rady ZAMÓW >

PRAWO

Przekazanie informacji z zakresu prawa pracy lub też usystematyzowania wiedzy posiadanej, zmiany w prawie na bieżący rok. Szkolenie jest poparte licznymi praktycznymi przykładami

ZAMÓW >

Przybliżenie najważniejszych zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi oraz poprawnego, zgodnego z prawem korzystania z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych ZAMÓW >
Celem szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej prawidłowego przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą ZAMÓW >
Zapoznanie się z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, zasadami opracowania niezbędnej dokumentacji dotyczącej ochrony i przetwarzania danych osobowych, a także omówienie podstawowych obowiązków i zadań administratora bezpieczeństwa informacji ZAMÓW >
Uczestnicy szkolenia będą posiadali wiedzę na temat aktualnych linii orzeczniczych sądów administracyjnych obu instancji z zakresu postępowania administracyjnego, oraz będą potrafili zastosować zasady postępowania administracyjnego, doręczać korespondencję elektronicznie ZAMÓW >
Celem szkolenia jest uzyskanie przez jego uczestników praktycznych umiejętności w zakresie podejmowania etycznych decyzji w wątpliwych kwestiach oraz przeciwdziałania korupcji w instytucjach publicznych oraz aktualizacja wiedzy z zakresu regulacji prawnych ZAMÓW >
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prawa autorskiego ochrony utworów na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ZAMÓW >
Zagadnienia związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem zasad tworzenia oraz prawidłowego tworzenia środków ZAMÓW >

Istotny jest dla nas skuteczny transfer wiedzy i doświadczeń z sali szkoleniowej do codziennej praktyki.

Jesteśmy otwarci na dialog we współpracy oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań.

Kompetentni i profesjonalni Trenerzy, z którymi współpracujemy, wykazują się świeżym i nietuzinkowym podejściem w projektowaniu szkoleń. Programy powstają z pasji, dla konkretnego efektu po szkoleniu.

Zwracamy szczególną uwagę na to, aby na sali szkoleniowej panowała atmosfera bezpieczeństwa oraz zaufania sprzyjająca Twojemu otwarciu i aktywności.

Zespół Centrum Doskonalenia STIMULUS dba o swój własny rozwój i kontroluje swoje cele, wyciąga wnioski z doświadczeń – wszystko po to aby stanowić dla Ciebie zaufanego partnera w tworzeniu skutecznych rozwiązań dla Twojego Biznesu.

Wszystkie szkolenia otwarte prowadzone przez Centrum Doskonalenia STIMULUS mogą być realizowane również na zamówienie. Zapraszamy do kontaktu z nami w sprawie analizy potrzeb i zaprojektowania szkolenia adekwatnego do oczekiwań Twojej Firmy lub Instytucji.