FUDDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Termin: 17 IX 2020 r. / Godziny: 13:30-16:30

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy, kadrowi i inni zainteresowani

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:
  – dokonać prawidłowej interpretacji przepisów o ZFŚS i podatkowych na temat świadczeń socjalnych,
  – w sposób zgodny z prawem naliczać odpisy na ZFŚS,
  – prawidłowo uzgadniać ze związkami kwestie dotyczące ZFŚS,
  – tworzyć regulamin ZFŚS,
  – prowadzić dokumentację ZFŚS.

Program szkolenia

1. Przepisy prawa dotyczące ZFŚS.
2. Istota i cel tworzenia ZFŚS.
3. Współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie ZFŚS.
4. Formy świadczeń socjalnych.
5. Regulamin ZFŚS.
6. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli.
7. Dokumentacja ZFŚS 

Koszt szkolenia 180,00 zł./os

W koszt szkolenia wliczone są materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia

Formularz zgłoszenia