Edukacja matematyczna najmłodszych

Adresaci

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkoli i inni zainteresowani

Cele szkolenia

1. Poszerzenie wiadomości z zakresu rozwoju umiejętności matematycznych dzieci.
2. Rozwijanie umiejętności z zakresu pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
3. Rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.
4. Wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Program szkolenia

Część I
Podstawy teoretyczne wraz z odniesieniami praktycznymi
1. O matematyce we współczesnej edukacji. 
2. Teorie konstruktywistyczne w dydaktyce matematyki
3. Edukacja matematyczna w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
4. Język matematyki – nowy język

Część II 
1. Rozwój umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym – praktyczne ćwiczenia
2. Kostki, domino, klocki, karty, guziki – nieoczywiste narzędzia w praktyce
3. Zamiast zwykłych kart pracy
4. Kodowanie i dekodowanie
5. Klocki lego w edukacji matematycznej

Formy/metody i techniki pracy: wykład, dyskusja na czacie, propozycje praktycznych ćwiczeń 

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu. 

Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”. W tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia. 

W koszt szkolenia wliczone są

materiały, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2109r. poz. 1045)