Dyrektor jako pracodawca w szkole, przedszkolu, placówce oświatowej

Szczegóły szkolenia

Data: 3 II 2010 r.

Lokalizacja: WARSZAWA

Adresaci: Dyrektorzy placówek oświatowych

Cena: 349,00 zł/netto (w przypadku finansowania ze środków publicznych stawka VAT wynosi 0 zł)