BAJKOTERAPIA jako skuteczna metoda wspomagająca pracę z dzieckiem

Adresaci

Nauczyciele edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej, inni zainteresowani

Główny cel

Zapoznanie nauczycieli z metodą i technikami bajkoterapii

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • Poznają metodę bajkoterapii, jaką stosować mogą w pracy z dziećmi
 • Poznają różne bajki, które stosować mogą w celach psychoedukacyjnych, psychoterapeutycznych, relaksacyjnych
 • Przeanalizują wnikliwie scenariusze sesji bajkoterapeutycznych.
 • Przeanalizują aspekty etyczne osoby terapeuty
 • Zaplanują tematy sesji bajkoterapeutycznych, zgodnie z potrzebami dzieci

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do tematyki bajkoterapii
 • Wyjaśnienie pojęć: bajkoterapia, bajka, baśń
 • Prowadzenie terapii z zastosowaniem bajek
 • Rola twórczości
 • Metody bajkoterapii
 • Organizacja sesji bajkoterapii
 • Funkcje bajkoterapii
 • Formułowanie celów bajkoterapii
 1. Warsztat- aktywny udział w sesji bajkoterapii
 • Złośnik- wspieranie dziecka w radzeniu sobie ze złością
 • Jestem wyjątkowy- wspieranie dziecka w poczuciu własnej wyjątkowości i dostrzeganiu wyjątkowości innych osób
 • Kosmita- mam młodsze rodzeństwo- wspieranie dziecka w radzeniu sobie z sytuacją nową i rudną, jaką jest pojawienie się młodszego rodzeństwa
 • Mój kolega ma autyzm- wspieranie dziecka w zrozumieniu świata i zachowań dzieci z autyzmem.
 • Historia o kłótnikach- wspieranie dziecka w radzeniu sobie w sytuacjach konfliktowych
 • Ale ciemmmmno- wspieranie dziecka w radzeniu sobie z lękiem przed ciemnością
 1. Ćwiczenia i podsumowanie
 • Ułożenie bajki terapeutycznej wspierającej dziecko z deficytami pewności siebie
 • Ćwiczenia w twórczym pisaniu