AWANS ZAWODOWY.
SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

Termin / czas trwania: 3.09.2020 r. / 16:00-18:00

Adresaci

Nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół i inni zainteresowani

Cel szkolenia

1. Przypomnienie procedury awansu zawodowego.
2. Szczegółowe omówienie aktualnych przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego.
3. Wskazanie konkretnych sposobów realizacji przepisów prawa.

Program szkolenia

  1. Przepisy prawa dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.
  2. Stopnie awansu zawodowego.
  3. Awans zawodowy a zatrudnianie nauczycieli.
  4. Staż.
  5. Ocena dorobku zawodowego.
  6. Postępowanie kwalifikacyjne (egzaminacyjne).
  7. Nadanie stopnia awansu zawodowego .


Koszt szkolenia: 160,00 zł/osobę

Uczestnik po szkoleniu otrzymuje
Materiały w wersji elektronicznej, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2109r. poz. 1045)

Formularz zgłoszenia