Regulacje prawne w karcie nauczyciela - awans zawodowy nauczyciela

Adresaci

Nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół
i inni zainteresowani

Główny cel

Omówienie zmian w przepisach regulujących sposób prowadzenia i dokumentowania awansu zawodowego nauczyciela na zasadach obowiązujących od 1 września 2022 r.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • Zaznajomią się z nowymi regulacjami prawnymi w zakresie awansu zawodowego nauczyciela, które obowiązują od 1 września 2022r.
 • Poznają zadania towarzyszące ścieżce awansu zawodowego oraz obowiązki dyrektora szkoły związanych z awansem zawodowym.
 • Zapoznają się ze zmianami w zakresie zatrudniania nowych pracowników oraz ze wzorami dokumentów.
 • Otrzymają pakiet gotowych rozwiązań na start, co bez wątpienia ułatwi Dyrektorom i Nauczycielom poruszanie się w nowych zmianach.

Program szkolenia

 1. Nowe regulacje prawne w ocenie pracy i awansie zawodowym.
 • Nowe regulacje prawne dotyczące awansu zawodowego nauczyciela.
 • Zamiast stażu przygotowanie do zawodu nauczyciela.
 • Zadania nauczyciela realizowane w trakcie przygotowania do zawodu.
 • Mentor, czyli kto?
 • Ocena pracy, lekcje otwarte w obecności komisji i rozmowa kwalifikacyjna- nowe pomysły weryfikacyjne w ścieżce awansu zawodowego nauczycieli.
 • Rola Dyrektora we wspomaganiu nauczycieli w uzyskiwaniu kolejnych stopni awansu zawodowego.
 • Dokumentacja w ścieżce awansu.

2. Panel podsumowujący