Zastosowanie pakietu Microsoft Ofice 365 w nauczaniu zdalnym

Adresaci

Dyrektorzy i nauczyciele szkół/przedszkoli

Główne cele

Przygotowanie nauczycieli do wykorzystania platformy Microsoft 365 w nauczaniu zdalnym

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA, UCZESTNICY:

1. Poznają zasady pozyskania pakietu Microsoft 365 w wersji edukacyjnej,
2. Nabiorą umiejętności korzystania z podstawowych elementów składowych pakietu Ms 365,
3. Poznają zasady  pracy zespołowej poprzez sieć Internet,
4. Będą potrafili wykorzystać  aplikację Teams do prowadzenia zadanego nauczania i kontaktu video z uczniami i rodzicami.

Program

Używanie aplikacji wchodzących w skład pakietu Microsoft 365

  • Praca z pakietem biurowym (Word, Excel, PowerPoint, OneNote).
  • Tworzenie i przesyłanie dokumentów, plików multimedialnych i ich udostępnianie.
  • Usługa OneDrive.
  • Obsługa aplikacji Forms.

Używanie aplikacji Teams 

Zakładanie zespołu, tworzenie zadań, zarządzanie zespołem.
Rozmowa video z uczniem, rodzicem, gronem nauczycielskim.

UWAGA

 • Szkolenie może być prowadzone w dwóch formach:

  1. Forma tradycyjna, z przyjazdem do placówki  – po spełnieniu wszystkich reguł bezpieczeństwa sanitarnego.

  2. Forma on-line w oparciu o platformę ClickMeeting.

  Zarówno forma 1 jak i 2 prowadzona jest przez 80% czasu szkolenia w formie aktywnej pracy uczestników.

  Każdy uczestnik szkolenia powinien mieć dostęp do komputera z dostępem do sieci Internet i pakietu Microsoft 365.

Formularz zgłoszenia na szkolenie on-online

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej