Zabawy muzyczne w koncepcji Carla Orffa

Adresaci

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej

Główny cel

Poznanie głównych założeń systemu Carla Orffa opartego na wychowaniu do muzyki przez zabawę. 

Korzyści

Uczestnicy:

1. Poznają podstawy systemu Carla Orffa.
2. Doświadczą zabaw oddechowych i zabaw związanych z rytmizacją mowy.
3. Włączą się w kanon rytmiczny i melodyczny.
4. Ułożą rytm z towarzyszeniem ostinata rytmicznego.
5. Podejmą ruch , rytm w improwizacji ruchowo-rytmiczno-wokalnej.
6. Dobiorą własny tekst do podanego rytmu.

Program

1. Wprowadzenie do tematu:
– kształcenie muzyczne poprzez zabawę,
– rozwijanie muzykalności dzieci na zasadzie podobieństwa do etapów rozwoju kultury muzycznej ludzkości,
– integracja muzyki, słowa i ruchu.

2. Rytmizowanie mowy. Echo rytmiczne. Ćwiczenia oddechowe:

 • Zabawy z imionami
 • Tuti frutti imion
 • „La lamto”-  rytm, gra, ruch
 • „Wszyscy mali, wszyscy duzi”
 • „Pajacyk”
 • „Balonik”, „Trzęsące ciało”, „Kanapa”, „Ściana”
 • „Maszyna dźwięków”

3. Kanon rytmiczny. Tworzenie rytmu z towarzyszeniem ostinata rytmicznego. Improwizacje ruchowo-rytmiczno-wokalne:

 • “Don-don”
 • “Hej jo”- kanon chinski
 • “Kokoleo ko”
 • “Gazetowy kanon”
 • “Nanuma”
 • “O kina daiko”-japońska piosenka o bebnach.
 • Etiuda instrumentów”
 • “Kropeczkowe kolory”
 • “Klip-klap”
 • “Alunellul”
 • “La la,la”
 • “Tak jak nikt do tej pory”

4. Dobieranie tekstów do podanych rytmów. Kontynuacja podobnego rytmu. Ruch, rym, rytm przy wybranych utworach muzycznych:

 • „Chcemy dziś bawić się”
 • „Wszystko jest kołem”
 • „Dziwna piosenka”
 • „Deszczyk”, „Deszczowa muzyka”, „Deszczowe instrumenty”
 • Etiuda ruchowa „Motyle”


Prowadzenie:
Nauczyciel dyplomowany, II stopień specjalizacji zawodowej, doradca metodyczny wychowania przedszkolnego, ekspert komisji kwalifikacyjnych
i egzaminacyjnych dla nauczycieli, trener programu „Klucz do uczenia się” oraz „Gimnastyki Paluszkowej” G.Dolya. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej – kierunek wychowanie przedszkolne, podyplomowych studiów pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej, oligofrenopedagogiki, podyplomowych studiów w zakresie zarządzania i marketingu w oświacie. Wykładowca na kursach kwalifikacyjnych Terapii Pedagogicznej, Arteterapii, studiach podyplomowych i dziennych oraz licznych formach doskonalących dla nauczycieli. Autorka licznych materiałów metodycznych dla nauczycieli uwzględniających rozwój wielorakich inteligencji małego dziecka w oparciu o efektywnie dobrane metody pracy. Prowadzi autorskie warsztaty z zakresu zabaw twórczych inspirowanych ruchem, muzyką, wierszem i obrazem, a także warsztaty z zakresu metodyki wychowania przedszkolnego zwłaszcza zajęć umuzykalniających w przedszkolu a także warsztaty z zakresu przygotowania dzieci do nauki liczenia, pisania i czytania.