Współpraca z rodzicami - nauczyciel liderem dla rodziców

Adresaci:
Nauczyciele / wychowawcy, szkół podstawowych, i ponadpodstawowych. Pedagodzy pracujący w placówkach wychowawczych. Nauczyciele przedszkola.

Cel i zakres szkolenia

Czym jest współczesne przywództwo, dlaczego jest tak ważne w edukacji?
Jak układać relacje z rodzicami?
Jak tworzyć klimat współpracy oparty na obopólnych korzyściach?
Co to znaczy angażować do aktywności?
Jak wykorzystać w praktyce szkolnej różne style zarządzania ludźmi?
Wokół takich pytań odbywa się warsztat o przywództwie, rozumianym jako „wydobywanie najlepszych rzeczy z zwykłych ludzi”.

Przedstawione będą sposoby rozwiązywania problemów, zakłóceń, konfliktów z rodzicami, szczególnie tzw. „roszczeniowymi”.
Tam gdzie stosujemy demokratyczny styl zarządzania tam łatwo dochodzi do częstych zakłóceń.

Spodziewane efekty szkolenia

Uczestnicy szkolenia otrzymają wiedzę i umiejętności w zakresie budowania relacji z rodzicami. Poznają jak uczynić szkołę przyjazną rodzicom/rodzinom. Uzyskają kompetencje w zakresie angażowania i animowania dorosłych do pracy na rzecz szkoły. Poznają skuteczne sposoby radzenia sobie z zakłóceniami.

Zgłoszenie na szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej