Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022, sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego

Adresaci

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Główny cel

Usystematyzowanie zadań, które ma do wykonania dyrektor w związku z zakończeniem roku szkolnego 2021/2022 w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego

Korzyści ze szkolenia:

Udział w szkoleniu pomoże Państwu dokonać oceny stanu prawnego, który obowiązuje w obecnym czasie oraz podjąć działania związane z realizacją zadań, które są obligatoryjnie wpisane w terminarz dyrektora, do których należą:

 • awans zawodowy nauczycieli – od zakończenia stażu do otrzymania kolejnego stopnia awansu nauczyciela,
 • klasyfikacja i promowanie uczniów,
 • zakończenie zajęć edukacyjnych,
 • rekrutacja uczniów,
 • podsumowanie pracy szkoły w mijającym roku szkolnym we wszystkich obszarach jej działalności.

Program szkolenia

 1. Podstawy prawne funkcjonowania szkół.
 2. Awans zawodowy nauczyciela – krok po kroku:
  – sprawozdanie nauczyciela za okres odbytego stażu – forma, termin
  – ocena dorobku zawodowego
  – zaświadczenie dyrektora szkoły
  – postępowanie administracyjne w sprawie nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego
  – dokumentowanie procesu awansu zawodowego.
 3. Klasyfikacja roczna i końcowa w bieżącym roku szkolnym:
  – terminy związane z klasyfikacją roczną i końcową – tryb i zasady ustalania oceny
  – klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej – uchwała w sprawie wyników klasyfikacji i promocji
  – termin i zasady egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego
 4. Dokumentowanie przebiegu nauczania – zasady wypełniania świadectw, arkuszy ocen ucznia oraz pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Komisja rekrutacyjna na rok szkolny 2022/2023
 6. Podsumowujące zebranie rady pedagogicznej – porządek zebrania, poruszane kwestie.

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje: zaświadczenie wydane na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109 r. poz. 1045), materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dla uczestników szkolenia – prezentacja pdf oraz wzory prezentowanych dokumentów w formie edytowalnej.