Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Opracowanie WOPFU, IPET i projektowanie działań wspierających dziecko

Adresaci

Nauczyciele szkół, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele wspomagający, asystenci, psycholodzy, pedagodzy i inni zainteresowani

Główny cel

Pogłębienie i rozszerzenie wiadomości dotyczących organizacji i dokumentacji PPP, z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach prawa

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

  1. Poznają obowiązki nauczycieli w organizacji pomocy pp
  2. Przeanalizują wzory dokumentów (w tym IPET, WOPFU)
  3. Zaplanują stworzenie/uzupełnienie Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Program szkolenia

Tytuł modułu/Temat

Treści

Formy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Podstawa prawna, dokumentacja (w tym WOPFU i IPET)

Przykłady zadań i aktywności realizujących zalecenia orzeczeń i opinii

Szkolna/ Przedszkolna Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Obieg dokumentów w placówce