PROWADZENIE SEKRETARIATU
W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Adresaci

Osoby pracujące na stanowisku sekretarza/ sekretarki w placówkach oświatowych, intendenci, wszystkie osoby, które chcą poszerzyć i zdobyć nowe kompetencje na rynku pracy.

Główne cele

Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności do zajmowania stanowiska profesjonalnego pracownika biurowego w placówce oświatowej.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA, UCZESTNICY:

  • Poznają akty prawne regulujące pracę szkoły i szkolnego sekretariatu.
  • Przeanalizują obowiązujące przepisy prawa.
  • Zaplanują własną pracę przy składnicy akt, archiwizacji, redagowaniu pism oraz prac kancelaryjnych.
  • Podniosą swoje kompetencje miękkie z zakresu komunikacji i radzenia sobie ze stresem. 

Program szkolenia

1. Podstawy prawne funkcjonowania szkół i placówek oświatowych- hierarchia prawa.
2. Jednolity rzeczowy wykaz akt i instrukcja kancelaryjna- postępowanie z korespondencją przychodzącą i wychodzącą, zasady redagowania i doręczania pism, systemy kancelaryjne, archiwizowanie dokumentów
3. Pieczęcie urzędowe i pieczęcie szkoły, stemple-zamawianie, rejestr, likwidacja, utrata-odpowiedzialność
4. Odpisy i kopie dokumentów, wydawanie zaświadczeń, potwierdzanie za zgodność z oryginałem, prowadzenie rejestru upoważnień
5. Druki ścisłego zarachowania
6. Dokumentacja uczniowska i dokumentacja przebiegu nauczania, zasady wydawania duplikatów świadectw i prostowania błędów, obowiązek szkolny i obowiązek nauki
7. Rozpatrywanie skarg i wniosków- terminy załatwiania spraw
8. RODO w sekretariacie
9. Odpowiedzialność pracownicza wg. Kodeksu Pracy

Prowadzenie:

Trener z ponad 30-letnim stażem pracy w oświacie. Wieloletni dyrektor szkoły. Zajmuję się tematyką związaną z prawem oświatowym, nadzorem pedagogicznym, ewaluacją wewnętrzną i zewnętrzną,  funkcjonowaniem rady pedagogicznej jako organu szkoły, odpowiedzialnością prawną nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz działalnością innowacyjną szkół. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów i rad pedagogicznych oraz pracowników niepedagogicznych na terenie całego kraju.

Wymagane:

  • – komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  • – przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
  • – mikrofon, słuchawki

Przed szkoleniem:

  • Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail
  • Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.
  • Po szkoleniu uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli(Dz. U. z 2109r. poz. 1045).


Wymagane:
komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
głośniki ew. słuchawki

Podczas szkolenia
będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie

Formularz zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej