Proces przechodzenia przez zmianę, szukanie właściwych metod i rozwiązań

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół/przedszkoli i inni zainteresowani

Główny cel

Zapoznanie pracowników oświaty ze specyfiką
funkcjonowania w siedmiu etapach zmiany, tak żeby poprzez ich zrozumienie, potrafili skutecznie zarządzać sobą i innymi w tym wymagającym procesie.

Korzyści ze szkolenia. Uczestnicy uzyskają:

 • poznają również techniki kreatywne, dzięki którym będą mogli tworzyć rozwiązania umożliwiające im efektywne funkcjonowanie w zmianie,
 • nabycie umiejętności zarządzania sobą i zespołem tak, by zespół szukał twórczych pomysłów na zmiany, które można zastosować w jego miejscu pracy.

Program

 1. Model J.S. Adamsa i praktyczne sposoby na każdy z siedmiu etapów zmiany
  • Faza I. Stabilizacja – jak zachęcić ludzi, by opuścili status quo? [usuwanie oporu i wzbudzanie świadomości zmiany; typowe reakcje utrudniające myślenie o zmianie: „Jesteśmy bezpieczni”, „Odnosimy sukcesy”, „Jesteśmy zapracowani”, „Sprawdzaliśmy to i wszystko jest dobrze”, „Trzeba coś zmienić, ale nie fundamentalnie” – jak sobie z nimi radzić?] 

  • Faza II. Zmiana – co robić w czasie, gdy pojawiła się zmiana? [mechanizmy obronne utrudniające zmianę; osobowościowe przyczyny oporu wobec zmian – lęk przed nieznanym, brak wiary w możliwość sprostania nowej sytuacji, negatywne doświadczenie wyniesione z dotychczasowych zmian; zasady proaktywności w tworzeniu zmian osobistych – o samozarządzaniu zmianą]

  • Faza III.  Kryzys i załamanie – jak zachęcić i utrzymać obrany kierunek? [rola informacji; zachęcanie i motywowanie w czasie kryzysu i zmiany; balans korzyści i strat; kryzys w działaniu – szansa na nowe; kształtowanie poczucia sprawstwa w czasie poszukiwania nowych sposobów działania]

  • Faza IV. Pożegnanie przeszłości [jak rozpoznać czas, kiedy należy pożegnać stare myślenie  i rozwiązania; strategie na etapie żegnania przeszłości]

  • Faza V. Poszukiwanie rozwiązań  [cechy twórczych osób – nad czym mam pracować?; idea szklanego tunelu w myśleniu – jak pokonać ograniczenia, których nie widzę, metody przezwyciężania indywidualnych  schematów myślowych; praktyczne zasady poszukiwania innowacji wg P. Drucker’a]

  • Faza VI. Znalezienie rozwiązań/dopasowanie się do zmiany [identyfikacja czynników poprawiających  efektywność w czasie wdrażania nowych rozwiązań; blokady w działaniu – dlaczego  doświadczam oporu w trakcie implementacji innowacji]

  • Faza VII.  Wchłonięcie zmiany/utrwalenie efektu [sposoby utrzymania wypracowanych rozwiązań; metody definiowania symptomów kolejnych zmian – jak być ciągle gotowym na ewentualną zmianę, która „czeka za zakrętem”?]

 2. Techniki kreatywne w procesie przechodzenia przez zmianę – sesja warsztatowa
  • Pole Odpowiedzialności i Mocy vs Pole Rozproszenia – sposób diagnozowania obszarów w rzeczywistości zawodowej, na których rozwój mamy wpływ, kiedy doświadczamy zmiany [dzięki tej technice wiemy, gdzie skoncentrować energię i siły, żeby działać efektywnie; wiemy również, w których obszarach zminimalizować swoją aktywność]
  • Analiza i synteza –  technika, dzięki której uczestnicy będą potrafili znajdować mikrorozwiązania w obszarach w pracy zawodowej, w których doświadczają trudności/zmiany
  •