Polski Ład - zmiany dla oświaty

Adresaci szkolenia

Pracownicy placówek
oświatowych

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia poznają zmiany jakie wprowadza
tzw. „Polski Ład”

Korzyści ze szkolenia

 • Przekażemy uczestnikom w teoretyczny i praktyczny sposób wiedzę i zasady mające wpływ na prawidłową organizację działów kadr oraz pionów księgowych naliczających wynagrodzenia.

 • Pokażemy praktyczne rozwiązania związane z naliczania wynagrodzeń i stosowania przepisów podatkowych ustawy z dn.16 listopada 2021r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych ustaw.

Program szkolenia

 1. Kwota wolna od podatku
 2. Progi podatkowe
 3. Składka zdrowotna nowa stawka i zasady naliczania.
 4. Polski Ład a umowa zlecenie
 5. Zmiana zasad rozliczania zaliczek na podatek, pobieranych przez płatników
 6. Pit-2 składać, czy nie?
 7. Ulgi podatkowe dla pracowników oświaty
 8. Ulga dla klasy średniej
 9. Ulga dla seniora
 10. Ulga dla rodziny wielodzietnej
 11. Obrót bezgotówkowy
 12. Krajowy System e-Faktur

Opis szkolenia

 1. Omówimy obowiązki płatnika i podatnika  wynikające z podstawy prawnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 2. Zwrócimy uwagę na konieczność dostosowania oprogramowań płacowych do wymogów ustawy regulującej zmiany w podatkach
  tzw. „Polski Ład”.
 3. Powiemy o dobrych praktykach, roli i zadań oraz odpowiedzialności kierowników jednostek w zakresie funkcjonowania nowej
  podstawy prawnej.
 4. Omówimy zmiany w naliczaniu wynagrodzeń.
 5. Pokażemy skutki nowych uregulowań prawnych oraz omówimy obowiązki płatnika i podatnika – jaki wpływ mają na rozliczenie
  roczne podatnika.