Planowanie przez dyrektora pracy przedszkola
w roku szkolnym 2021/2022
w myśl obowiązujących przepisów prawa

Adresaci

Dyrektorzy przedszkoli

Główne cele

Plan pracy przedszkola, plan nadzoru pedagogicznego.
Niezbędna dokumentacja zgodna z nowymi i projektowymi zmianami w prawie oświatowym.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • 1) Poznają nowe i zmieniające się przepisy prawa mające wpływ na funkcjonowanie pracy przedszkoli.


2) Zapoznają się z ciekawymi propozycjami rozwiązań dotyczącymi tworzenia nowych dokumentów
     i uaktualniania już funkcjonujących , takich jak: statut, program wychowawczo-profilaktyczny, plany pracy.

3) Potrafią w oparciu o omówione rozwiązania i podane propozycje przygotować plan nadzoru, zaplanować       jego nowatorską i sprawną realizację.

 •  

Program szkolenia

 1. 1) Podstawy prawne nadzoru pedagogicznego wyznaczające zadania dyrektora;
  2) Kierunki polityki oświatowej państwa;
  3) Kontrola przestrzegania przepisów prawa;
  4) Monitorowanie pracy przedszkola;
  5) Wspomaganie pracy nauczycieli;
  6) Ocena stopnia przygotowania przedszkola do nowego roku szkolnego:
      – przegląd placówki pod względem bezpieczeństwa i higieny,
      – organizacja pracy,
      – stan bazy i wyposażenia,
      – zasoby kadrowe,
      – niezbędne regulaminy i procedury.
  7) Ustalenie zadań priorytetowych na nowy rok szkolny 2021/2022:
      – wyznaczenie zadań,
      – ustalenie sposobu realizacji zadań ze wskazaniem oczekiwanych efektów,
      – ustalenie osób odpowiedzialnych i osób/instytucji współpracujących,
      – zaplanowanie terminu realizacji wyznaczonych zadań,
      – wskazanie obowiązującej dokumentacji potwierdzającej realizację zadań.
  8) Opracowanie kalendarza wydarzeń przedszkolnych;


 2. Materiały dla uczestnika:

  Po szkoleniu uczestnik otrzymuje:
      – zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego
         (Dz. U. z 2109r. poz. 1045),
      – materiały szkoleniowe w formie elektronicznej dla uczestników szkolenia – prezentacja pdf,
      – wzory prezentowanych dokumentów w formie edytowalnej (katalog obowiązujących w prezentowanej tematyce aktów prawnych, przykłady                                     praktycznych rozwiązań – wzory dokumentów wewnętrznych, przydatne linki i akty prawne).