Opiekun stażu – nowe zadania i obowiązki

Cele główne:
Poznanie zmian w prawie dotyczących roli i zadań opiekuna stażu
Rozwijanie umiejętności organizacji warsztatu pracy opiekuna stażu

Cele szczegółowe (przewidywane efekty)

Uczestnicy:
Poznają podstawy prawne odnoszące się do roli i zadań opiekuna stażu
Zaplanują zasady współpracy z nauczycielem odbywającym staż na kolejny stopień awansu zawodowego
Opracują przykładowe dokumenty towarzyszące współpracy z nauczycielem odbywającym staż
Poznają zasady opracowywania projektu oceny za okres stażu

Szczegółowy program szkolenia

Lp.Tytuł modułu/Temat             TreściLiczba godzin                                   
1.Podstawa prawna Zapisy KN i Rozporządzenia..0.5
2.Rola i zadania opiekuna stażu

Obszary aktywności opiekuna stażu zależnie od stopnia awansu zawodowego

Zakres udzielanego wsparcia.

Planowanie i rodzaj spotkań z nauczycielem odbywającym staż.

1,5
3.Dokumentacja opiekuna stażu

Kontrakt dotyczący współpracy.

Arkusz obserwacji lekcji.

Dokumentowanie spotkań.

Projekt oceny dorobku zawodowego. 

1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej