Odimienna Metoda Nauki Czytania według koncepcji dr Ireny Majchrzak - szkolenie stacjonarne w Warszawie

Adresaci

Doradcy metodyczni, Nauczyciele przedszkoli, Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, Studenci kierunków pedagogicznych

Główny cel

Poznanie założeń Odimiennej Metody Nauki Czytania

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

  • Zostaną wyposażeni w umiejętności czytania techniką odimienną. 
  • Nabędą wiedzę krok po kroku jak należy uczyć dzieci czytać Metodą Odimienną.

Program szkolenia

1.Teoretyczne założenia i uzasadnienia Odimiennej Metody Nauki Czytania w/g dr Ireny Majchrzak
– geneza powstania metody oraz uzasadnienie warunków jakie muszą być spełnione w czasie prowadzenia nauczania.

2. Gry i ćwiczenia stanowiące logiczny ciąg zajęć poznawczych do pracy Metodą Odimienną.
– rozpoznanie napisu własnego imienia prowadzące do nauki czytania ze zrozumieniem,
– dzieci po prezentacji wizytówek z imionami nabywają poczucie własnej wartości,
– dostrzegają różnice w kształcie liter,
– zauważają związek – pomiędzy literą a dźwiękiem, znakiem graficznym a głoską,
– składanie imion z liter umieszczonych w kopertach,
– poznawanie struktury imienia własnego dziecka,
– wymiana kopert między dziećmi przez co poznają strukturę imienia własnego – innego dziecka,
– nazywanie Świata – akt nadawania nazw przedmiotom znajdującym się w otoczeniu dziecka,
– dopasowywanie nazw do zabawek i przedmiotów znajdujących się w sali, następnie rozszerza się zakres dotyczący domu, roślin, zwierząt, itd.,
– zastosowanie gier czytelniczych ( dopasowanie podpisu do obrazka, stosowanie poleceń napisanych na kartkach ).

3. Prezentacja pomocy dydaktycznych uzupełniających ćwiczenia z nauki czytania, połączona ze szczegółowym opisem wykonania.
– praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania umiejętności czytania,
– podsumowanie i odpowiedzi na pytania nauczycielek dotyczące pracy z dziećmi,
– przekazanie pomocy dydaktycznych do powielania nagranych na płytkę CD.

Prowadzenie:
Edukator, po wieloletniej współpracy z dr Ireną Majchrzak, jest gwarantem profesjonalnego przebiegu szkolenia, jak również zachowania idei, jaką propagowała autorka metody odimiennej. Otrzymała od dr Ireny Majchrzak upoważnienie i pełną akceptację do prowadzenia szkoleń z zakresu metody odimiennej.

Czas trwania szkolenia:
9 godzin dydaktycznych

W koszt szkolenia wliczone są: autorskie materiały na płycie CD, które są niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli(Dz. U. z 2109r. poz. 1045)