NVC - porozumienie bez przemocy w pracy nauczyciela

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele wspomagający, asystenci, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i inni zainteresowani

Główny cel

Doskonalenie warsztatu dydaktycznego nauczycieli w zakresie komunikacji poprzez zapoznanie z podstawowymi założeniami NVC (Porozumienie Bez Przemocy).

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • Poznają podstawowe założenia NVC (Porozumienia Bez Przemocy).
 • Poznają dwa filary NVC – szczerość i empatia.
 • Stosują w tworzeniu komunikatów cztery kroki NVC – obserwacje, uczucia, potrzeby, prośby.
 • Poznają założenia programu „Sen Żyrafy” mającego na celu wspieranie dzieci w nauce NVC.

Program szkolenia

 1. Podstawowe założenia NVC (Porozumienia Bez Przemocy)

  – Krótka informacja na temat twórcy NVC Marshalla B. Rosenberga.
  – Krótka informacja na temat Jaspera Jula terapeuty rodziny i autora książek o relacjach i wychowaniu.
  – Czym jest Porozumienie bez Przemocy.

 2. Dwa filary NVC
  – Szczerość i empatia w komunikacji.

 3. Trzy ścieżki NVC

  – Empatia dla siebie, empatia dla drugiej osoby, szczere wyrażanie siebie.
  – Różnica pomiędzy odbiorem empatycznym, a pozbawionym empatii.
  – Blokady komunikacji empatycznej – omówienie przykładów.

 4. Cztery kroki Porozumienia bez Przemocy

  – Opis poszczególnych kroków (spostrzeżenia, uczucia, potrzeby, prośby).
  – Ćwiczenia praktyczne – tworzenie komunikatów z zastosowaniem czterech kroków.

 5. W jakich sytuacjach możemy korzystać z NVC.
  – Lista sytuacji w codziennej pracy pedagogicznej, w których można wykorzystywać NVC.

 6. Wartości w relacjach z dziećmi.

  – Indywidualne listy wartości.
  – Zastosowanie listy w praktyce pedagogicznej.

 7. Projekt „Sen Żyrafy”

  – Założenia projektu „Sen Żyrafy” związanego z NVC przeznaczonego dla dzieci.
  – Etapy realizacji projektu.
  – Propozycje działań na poszczególnych etapach projektu.

 8. Praktyka wdzięczności
  – Indywidualne listy wdzięczności

 9. Empatia dla siebie
  – Wyrażenie próśb i wdzięczności z zastosowaniem komunikatu „uczucia – potrzeby – prośby/wdzięczność”