Narzędzia TIK w edukacji hybrydowej

Adresaci

Nauczyciele

Główny cel

Poznanie zasad pracy w modelu hybrydowym

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • 1) Będą potrafili systemowo wspierać wszystkie obszary działalności szkoły/przedszkola/placówki.

   

 • 2) Przeanalizują kompetencje kluczowe nauczycieli w czasach COVID-19.

 • 3) Zaplanują praktyczne działania, przydatne w pracy w modelu hybrydowym.

 • 4) Poznają zasady bezpiecznej pracy i organizacji pracy w trybie hybrydowym
 •  

Treści/ wymagania szczegółowe (szczegółowy program szkolenia)

Tytuł modułu/Temat
Treści

Godziny

  Systemy zdalnego kształcenia w modelu hybrydowym

 • 1) Przykładowe aplikacje wspomagające proces zdalnego kształcenia w modelu hybrydowym.
 • 2) Zalety i wady wybranych systemów.
 • 3) Warunki wykorzystania przykładowych narzędzi w placówce edukacyjnej.

4) Zasady organizacji pracy w modelu hybrydowym.

1

  Kompetencje kluczowe nauczycieli

 • 1) Kompetencje kluczowe nauczycieli w Polsce i Europie.
 • 2) Edukacja w czasach COVID-19.

3) Edukacja hybrydowa – jakich kompetencji wymaga od nauczycieli.

1

  Prowadzenie lekcji i zajęć dydaktycznych w modelu                      hybrydowym

 • 1) Przykłady zasobów edukacyjnych do wykorzystania w czasie pracy hybrydowej.
 • 2) Narzędzia TIK wspomagające pracę nauczyciela.
 • 3) Budowanie relacji z uczniami w czasie pracy hybrydowej.

4) Wybrane elementy grywalizacji.

1

  Bezpieczeństwo pracy zdalnej

 • 1) Bezpieczeństwo nauczyciela i uczniów w czasie pracy zdalnej.
 • 2) Bezpieczeństwo danych osobowych.

3) Praktyczne rozwiązanie wspierające pracę nauczyciela.

1

 1. Formy/metody i techniki pracy: wykład, ćwiczenia indywidualne, dyskusja moderowana
 2.  
 3. Wykaz materiałów pomocniczych: brak
 4.  
 5. Zalecana literatura/wykaz przydatnych materiałów/ stron internetowych:
  • 1) Pyżalski J., Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami?, wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z o.o., 2020 r.
  • 2) Raport Eurydice, Edukacja cyfrowa w szkołach w Europie, wyd. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2020 r.
  • 3) Pyżalski J., Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19, wyd. EduAkcja Sp. z o.o., 2020 r.
  •  
 6. Warunki ukończenia: aktywny udział w szkoleniu
 7.  
 8. Ewaluacja – narzędzia: arkusz oceny szkolenia
 9.  
 10. Wykaz materiałów dla uczestnika: – materiały prezentowane podczas szkolenia w formie elektronicznej
 11.