Matematyka w działaniu
- ruch i zabawa

Adresaci:
nauczyciele przedszkoli, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

CEL SZKOLENIA:

Wykorzystanie w edukacji matematycznej metody czynnościowej

KORZYŚCI:

  1. Poznają znaczenie ruchu w zdobywaniu wiedzy i umiejętności 
  2. Doświadczą zabaw kształtujących orientację w schemacie własnego ciała i w otaczającej  przestrzeni
  3. Wykorzystają kolorowe patyczki w zabawach rytmicznych i układaniu przebiegu rytmicznego
  4. Poznają krótkie wierszyki kształtujące umiejętność liczenia obiektów
  5. Dobiorą klocki i guziki wg wskazanych cech
  6. Formy/metody i techniki pracy: webinarium, pokaz zabaw z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych

Program

Zabawy na dobry klimat edukacyjny

Zabawy z wykorzystaniem taśm gumowych

Rytmy i rytmiczna organizacja czasu

Wyliczanki- odliczanki  na palcach, kamykami, muszlach i guzikach

Klasyfikacja- zabawy z guzikami i klockami Dines’a

Zabawy na hartowanie emocji

Wykaz materiałów pomocniczych: taśmy gumowe, kolorowe patyki, kolorowa mata, chusta animacyjna, kolorowe chusteczki, papierowe talerze i kubeczki, guziki i klocki Dines’a

Zgłoszenie na szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej