Kompetencje kluczowe nauczyciela w zmieniającej się przestrzeni edukacji i informacji

Adresaci: nauczyciele (program dostosowany jest do rodzaju placówki)

CEL SZKOLENIA

Poznanie możliwości kształtowania kompetencji kluczowych w czasie zajęć on-line

UCZESTNICY

1) Poznają zalety i wady wybranych systemów kształcenia zdalnego

2) Przeanalizują kompetencje kluczowe nauczycieli w czasach COVID-19

3) Zaplanują praktyczne działania do pracy z uczniami w czasie lekcji zdalnych

4) Poznają zasady bezpiecznej pracy i organizacji pracy w trybie on-line

PROGRAM

1. Systemy zdalnego kształcenia   

 • Przykładowe aplikacje wspomagające proces zdalnego kształcenia
 • Zalety i wady wybranych systemów
 • Warunki wykorzystania w przykładowych narzędzi w placówce edukacyjnej

   

2.  Kompetencje kluczowe nauczycieli    

 • Kompetencje kluczowe nauczycieli w Polsce i Europie
 • Edukacja w czasach COVID-19
 • Edukacja zdalna – jakich kompetencji wymaga od nauczycieli

   

3. Bezpieczeństwo pracy zdalnej   

 • Bezpieczeństwo nauczyciela i uczniów w czasie pracy zdalnej
 • Bezpieczeństwo danych osobowych
 • Praktyczne rozwiązanie wspierające pracę nauczyciela      
    

4. Skuteczny edukator on-line

 • Praca w trybie on-line oraz mieszanym
 • Tryb kształcenia hybrydowego
 • Priorytety edukacji zdalnej w izolacji spowodowanej pandemią

   

Formy/metody i techniki pracy: wykład, ćwiczenia indywidualne, dyskusja moderowana

W koszt szkolenia wliczone jest:
zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045) oraz materiały szkoleniowe.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU ONLINE?

Nie trzeba niczego instalować! Aby dołączyć do pokoju szkoleniowego należy kliknąć w link, który zostanie przesłany mailowo na 1dzień przed szkoleniem na maila do placówki z prośbą o rozesłanie uczestnikom lub na podstawie listy mailingowej, którą otrzymamy z placówki (do wyboru).

Kilkanaście minut przed rozpoczęciem otwieramy „pokój szkoleniowy” i w  tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Szkolenia online prowadzone są na żywo (możliwość nagrania).

W trakcie szkolenia można zadawać pytania na czacie.

Czas szkolenia: 3h zegarowe

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej