Jeszcze raz o czytelnictwie - repetytorium dla wytrwałych nauczycieli bibliotekarzy

Adresaci

Nauczyciele bibliotekarze

Główny cel

Uporządkowanie wiedzy na temat metod pracy z czytelnikiem, przedstawienie sposobów na zwiększenie  zainteresowania uczniów książką, wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

1.Poznają sześć warunków, które trzeba spełnić, aby zwiększyć skuteczność oddziaływania na uczniów jako    czytelników oraz dziewięć powodów, dla których warto czytać.
2.Odkryją warsztatowe metody pracy z czytelnikiem w ramach zajęć z literaturą oraz bibliofilatelią .
4.Zaplanują własne działania promujące czytelnictwo w szkole.
3.Zastosują bostońską metodę czytania w praktyce.

Program

1. Praca u podstaw nauczyciela bibliotekarza w szkole na rzecz podniesienia techniki czytania.
– różnice w opanowaniu techniki czytania uczniów, oko a czytanie – zwrócenie uwagi na problem krótkowzroczności wśród dzieci, sześć warunków, które trzeba spełnić, aby zwiększyć skuteczność oddziaływania na uczniów jako czytelników, oraz dziewięć powodów, dla których warto czytać

2. Praca organiczna nauczyciela bibliotekarza na rzecz rozwoju czytelnictwa w szkole.
– historia powstania bostońskiej metody czytania, zasady wykorzystania metody do osiągnięcia wzrostu czytelnictwa i rozwoju intelektualnego uczniów

3. Warsztatowe metody pracy z czytelnikiem.
– wyjaśnienie czym jest liberatura, zapoznanie z historia liberatury na świecie, twórcy liberatury,
– jak tworzyć liberaturę – przykłady książek nierzeczywistych, pomysły na własną książkę, analiza i wykonanie projektu przez uczestników szkolenia, bibliofilatelia sposób na zainteresowanie książką, biblioteką i literaturą

Wykładowca:
Nauczyciel historii i nauczyciel bibliotekarz z ponad 30 letnim stażem, wieloletni metodyk ds. bibliotek szkolnych, zastępca prezesa w Towarzystwie Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich- Oddział Warszawa, autorka artykułów na temat organizacji pracy biblioteki szkolnej i warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza w „Biblioteka w szkole”, „Nowoczesna Biblioteka3.0”, „Poradnik dyrektora szkoły”, „Biblioteka wizytówka szkoły, „Szkoła. Miesięcznik dyrektora”, „Sygnał. Magazyn nauczyciela”, była redaktor naczelna „Filatelisty” w latach 2012-2015 oraz była wiceprezes Polskiego Związku Filatelistów-Okręg Warszawski, opiekun młodzieżowych kół filatelistycznych w szkołach warszawskich, członek i korespondent zagraniczny International Postal Philatelic Club.