Diagnoza matematyczna najmłodszych
- szkolenie stacjonarne

Adresaci

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkoli i inni zainteresowani

Cele szkolenia

1. Wyposażenie nauczycieli w wiedzę z zakresu diagnozowania dzieci 5 – 6 letnich.
2. Zapoznanie ze sposobami wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
3. Wzbogacenie wiedzy o wskazówki metodyczne i organizacyjne ułatwiające prowadzenie
zajęć matematycznych indywidualnie, zespołowo i z całą grupą.

Program szkolenia

1. Badanie kompetencji dziecka 5 lub 6 letniego z edukacji matematycznej z zakresu : 

– liczenia przedmiotów 

– rozumienia i respektowania umów 

– badania równoliczności 

– dodawania i odejmowania 

– stałości liczebności zbioru 

– seriacji, czyli szeregowania 

– stałości długości 

– stałości masy 

– stałości płynów 

– klasyfikacji

2. Omówienie wyników diagnozy i skonstruowanie programu dydaktyczno – wyrównawczego dla zdiagnozowanego dziecka. 

3. Zapoznanie ze wskazówkami metodycznymi i organizacyjnymi w realizacji zajęć matematycznych; 

4. Przykładowe rozwiązania metodyczne ( zajęcia, zabawy, ćwiczenia i gry) dla dzieci wymagających wspomagania rozwoju umysłowego wraz z edukacją matematyczną.

 

W koszt szkolenia wliczone są: serwis kawowy, materiały, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli(Dz. U. z 2109r. poz. 1045)

Prowadzenie:

Ewa Zielińska – wieloletnia nauczycielka wychowania przedszkolnego. Wspólnie z profesor Edytą Gruszczyk – Kolczyńską zmienia rzeczywistość przedszkolną poprzez prowadzenie badań nad metodami lepszej efektywności procesu wychowania i kształcenia w warunkach przedszkola. Zajmuje się wspomaganiem rozwoju umysłowego małego dziecka wraz z edukacją matematyczną oraz umiejętnością skupiania uwagi i świadomego zapamiętywania tego , co trudne. Prowadzi wykłady i ćwiczenia ze studentami Akademii Pedagogiki Specjalnej na Studiach Podyplomowych z metodyki wychowania przedszkolnego i pracy z dzieckiem uzdolnionym matematycznie .

Formularz zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej