Bezpieczeństwo w sieci

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół, nauczyciele przedszkoli i inni zainteresowani

Główny cel

Zapoznanie ze specyfiką zagadnienia, wskazanie poszczególnych rodzajów zjawisk, form pomocy

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • Poznają definicje, skalę zjawiska, formy dokonywania przestępstw w przestrzeni publicznej
 • Przeanalizują klasyfikacje czynów, wskażą różnice
 • Zaplanują działania pomocowe względem zagrożonych lub pokrzywdzonych czynami zabronionymi

Program szkolenia

 1. Cyberprzemoc/cyberprzestępczość
  – wyjaśnienie pojęć,
  – wskazanie podstawowych form zjawiska, – klasyfikacja czynów zabronionych,
  – nowe zjawiska kryminogenne w przestrzeni publicznej,
  – własność intelektualna,
  – odpowiedzialność karna.
 2. Hejt w sieci
  – hejt jako szczególnie niebezpieczna forma przemocy w sieci,
  – Jak bezpiecznie korzystać z internetu,
  – dane statystyczne,
  – placówki i organizacje pomocowe,
  – przykłady, kampanie.

Prowadzenie:
Oficer policji, nauczyciel akademicki, zawodowo zajmuje się zagadnieniami dot. m.in. diagnozy przestępczości, prewencji, profilaktyki społecznej. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Tworzy projekty dot. bezpieczeństwa i profilaktyki. Wielokrotnie brała udział w konferencjach, w tym międzynarodowych, jako prelegent i ekspert z zakresu bezpieczeństwa. Członek komisji bezpieczeństwa oraz zespołów interdyscyplinarnych.

Po szkoleniu uczestnik otrzyma: Zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045) oraz materiały szkoleniowe.