Awans zawodowy nauczyciela - nowe zasady od września 2022 r.

Adresaci

Nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół
i inni zainteresowani

Główny cel

- przypomnienie procedury awansu zawodowego,
- szczegółowe omówienie aktualnych przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego,
- wskazanie konkretnych sposobów realizacji przepisów prawa.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • poznają nowe regulacje prawne obowiązujące,
 • przeanalizują wymagania na poszczególne stopnie awansu zawodowego i kryteria oceny pracy,
 • zaplanują własną ścieżkę awansu zawodowego,
 • wskażą kierunek dalszego rozwoju.

Program szkolenia

 1. Przepisy prawa dotyczące awansu zawodowego nauczycieli
 2. Stopnie awansu zawodowego
 3. Awans zawodowy a zatrudnianie nauczycieli
 4. Staż
 5. Ocena dorobku zawodowego
 6. Postępowanie kwalifikacyjne (egzaminacyjne)
 7. Nadanie stopnia awansu zawodowego