Awans zawodowy nauczyciela - szkolenie dla nauczycieli

Adresaci

nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół i inni zainteresowani

Główne cele

– przypomnienie procedury awansu zawodowego,
– szczegółowe omówienie aktualnych przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego,
– wskazanie konkretnych sposobów realizacji przepisów prawa.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • 1) Poznają nowe regulacje prawne obowiązujące.
 • 2) Przeanalizują wymagania na poszczególne stopnie awansu zawodowego i kryteria oceny pracy.
 • 3) Zaplanują własną ścieżkę awansu zawodowego.
 • 4) Wskażą kierunek dalszego rozwoju.
 •  
 •  

Program szkolenia

 1. 1) Przepisy prawa dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.
 2. 2) Stopnie awansu zawodowego.
 3. 3) Awans zawodowy a zatrudnianie nauczycieli.
 4. 4) Staż.
 5. 5) Ocena dorobku zawodowego.
 6. 6) Postępowanie kwalifikacyjne (egzaminacyjne).
 7. 7) Nadanie stopnia awansu zawodowego.
 8.  

Uczestnik po szkoleniu otrzymuje:

Materiały w wersji elektronicznej, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli(Dz. U. z 2109r. poz. 1045)