ASD praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Adresaci

Nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele świetlicy, nauczyciele wspomagający, rodzice, personel pomocniczy na różnych poziomach edukacji

Główny cel

Zapoznanie uczestników z narzędziami i metodami pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

  • Poznają autystyczny punkt widzenia oraz konkretne narzędzia pracy i pomocy osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Przeanalizują trudności z pracy ze swoimi podopiecznymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Zaplanują możliwe rozwiązania i formy pomocy z wykorzystaniem konkretnych narzędzi
  • Zdobędą konkretne propozycje zajęć do pracy w środowisku występowania tego zaburzenia

Program szkolenia

1. Autystyczny punkt widzenia
W jaki sposób autyści postrzegają świat, jak postrzegamy autystów
2. Trudne zachowania:
Co oznaczają trudne zachowania, jak poznać ich źródło, jak reagować
3. Organizacja pracy:
Omówienie metod organizacji pracy osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
4. Przestymulowanie
Mechanizmy przestymulowania, sposób radzenia sobie z nimi
5. Motywacja
Jak zachęcić osobę z zaburzeniami ze spektrum autyzmu do pracy – przegląd narzędzi i sposobów motywowania
6. Problemy grafomotoryczne, komunikacyjne i pojęciowe osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Przegląd narzędzi poprawiających funkcjonowanie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
7. Praca z otoczeniem
Praca z rodzicami, dziećmi i młodzieżą dzieci zaburzonych i zdrowych
8. Case study
Przegląd dobrych praktyk i organizacji placówki oświatowej pod kątem osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
9. Superwizja
Omówienie przypadków z którymi spotykają się uczestnicy