Zmiany w prawie oświatowym z uwzględnieniem obecnej sytuacji międzynarodowej

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy placówek oświatowych i
inni zainteresowani

Główny cel

Usystematyzowanie wiedzy w zakresie obowiązującego prawa oświatowego

Udział w szkoleniu będzie pomocny w usystematyzowaniu wiedzy w zakresie:

 • zmian w prawie oświatowym w roku szkolnym 2021/2022 wdrożonych i obowiązujących;
 • wyszukiwania i wykorzystania aktów prawnych;
 • analizy i interpretacji aktów prawnych;
 • posługiwania się aktami prawnymi przy organizacji pracy placówki oświatowej
 • posługiwania się aktami prawnymi w sprawach z zakresu prawa pracy;
 • posługiwania się aktami prawnymi w zarządzaniu placówką oświatową jako jednostką budżetową.

Program szkolenia

 1. Prawo oświatowe i prawo w oświacie
 2. Źródło prawa
 3. Podstawowe zasady stosowania prawa
 4. Katalog obowiązujących aktów prawnych w oświacie
 5. Zmiany w prawie oświatowym w 2022 r. 
 6. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa oświatowego